Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Wychowanie fizyczne – informator

WARSZTATY:

 1. Alternatywne metody zapobiegania trudnościom wychowawczym.
 2. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 3. Awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
 4. Awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 5. Edukacja zdrowotna w praktyce.
 6. Formy fitness w wychowaniu fizycznym.
 7. Formy taneczne w wychowaniu fizycznym.
 8. Gimnastyka korekcyjna w wodzie – jak skonstruować program własny?
 9. Gimnastyka korekcyjna z elementami jogi.
 10. Innowacje i programy własne w wychowaniu fizycznym.
 11. Ocenianie kształtujące na lekcjach wychowania fizycznego.
 12. Pomiar i ocena w wychowaniu fizycznym. Propozycje oceniania.
 13. Profilaktyka pedagogiczna wypadkowości szkolnej.
 14. Prosty sposób na ciekawą lekcję wychowania fizycznego – przykłady ćwiczeń dla każdego.
 15. Rola i obowiązki opiekuna stażu.
 16. Stare i nowe gry drużynowe.
 17. Strefa zdrowia, czyli jak żyć zdrowo i szczęśliwie.
 18. Taniec i rytmika dla najmłodszych.
 19. Tańczymy w rytmie Hip-hopu.
 20. WF w nowej podstawie programowej.
 21. Zabawy i gry ruchowe dla dzieci w klasach I-III.
 22. Zabawy integrujące grupę.

 

Więcej informacjiFORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Nazwa formy doskonalenia: *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
E-mail: *

Miejsce zatrudnienia:
   
Szkoła, instytucja 
Adres: miejscowośd, ulica, kod 
Telefon:  
Stanowisko, przedmiot:  

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko,
nazwa szkoły lub placówki,
adres,
NIP:
 
Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182). 
Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
  

 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA
15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35