Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Warsztaty otwarte dla dyrektorów szkół – informator

  1. Coachingowe zarządzanie placówką oświatową.
  2. Informacja zwrotna – kiedy i jak z niej korzystać w zarządzaniu? (korygowanie i wzmacnianie zachowań pracowników).
  3. Komunikacja w konflikcie – jak znaleźć porozumienie satysfakcjonujące obie strony?
  4. Motywowanie pracowników – elementem efektywnego zarządzania.
  5. Prawne aspekty przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.
  6. Prawne aspekty stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem sporów pracowniczych.
  7. Prowadzenie rozmów korygujących niepożądane zachowana pracowników.
  8. Rola dyrektora w budowaniu i promowaniu pozytywnego wizerunku szkoły.
  9. Style zarządzania – jak ich używać w zależności od ludzi i sytuacji?
  10. Wystąpienia publiczne w pracy dyrektora placówki oświatowej.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Nazwa formy doskonalenia: *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
E-mail: *

Miejsce zatrudnienia:
   
Szkoła, instytucja 
Adres: miejscowośd, ulica, kod 
Telefon:  
Stanowisko, przedmiot:  

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko,
nazwa szkoły lub placówki,
adres,
NIP:
 
Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182). 
Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
  

 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA
15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35