Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Religia – informator

  1. Techniki malarskie wykorzystywane w pracy z dzieckiem w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

  2. Malarstwo kredkami – praca z pastelą suchą i woskową.

  3. Malarstwo farbą wodną – akwarela i tusz.

  4. Malarstwo farbą temperową.

  5. Malarstwo farbą akrylową.

  6. Malarstwo olejne.

  7. Warsztaty ceramiczne – podstawy dla nauczycieli.

  8. Technika filcowania na zajęciach pozalekcyjnych.

  9. Technika filcowania na mokro – podstawy.

  10. Technika quillingu na zajęciach pozalekcyjnych.

  11. Technika huskingu oraz quilling 3D – podstawy.

  12. Technika decoupage na zajęciach pozalekcyjnych – podstawy.

  13. Technika decoupage – Ikony.

  14. Technika decoupage 3D z folią sospeso.

  15. Technika pergamano na zajęciach pozalekcyjnych.

  16. Technika malowania na szkle na zajęciach pozalekcyjnych.

  17. Kreatywny świat – wybrane techniki: (istnieje możliwość udziału w wybranym module)

  • Scrapbooking – podstawy.
  • Embossing, stemplowanie.
  • Sutasz – podstawy.

  18. Rozwijanie zainteresowań uczniów – haft matematyczny.

  19. Ebru – sztuka malowania na wodzie.

  20. Rok liturgiczny w rękodziele: (istnieje możliwość udziału w wybranym module)

  • Adwent,
  • Boże Narodzenie,
  • Wielki Post,
  • Wielkanoc,
  • Czas zwykły

  21. Gotowanie z Biblią. Zabawy kulinarne inspirowane tekstem biblijnym.

  22. „Śmiech to zdrowie, też duchowe!” Humor na lekcji religii

  23. Niecodzienne rytuały na dobry start i radosny finał całkiem codziennej lekcji religii.

  24. Taniec i mistyka na katechezie.

  25. Jak skutecznie wspierać rozwój duchowy ucznia wg metody Alberta Hőfera.

  26. Metody aktywizujące – „Kett – Metoda”

  • cz. I
  • cz II

  27. Cechy osobowości nauczyciela jako lidera wychowania.

  28. „Odkryj swój biegun” – metoda Marka Kamińskiego.

  29. Jak motywować ucznia do nauki?

  30. Teoria wielu inteligencji wg Howarda Gardnera.

  31. Eliminowanie zachowań trudnych u dzieci ze spektrum autyzmu.

  32. Metody pracy na katechezie z dzieckiem z Zespołem Aspergera.

   

  Więcej informacji  FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

  Nazwa formy doskonalenia: *
  Imię: *
  Nazwisko: *
  Telefon kontaktowy: *
  E-mail: *

  Miejsce zatrudnienia:
     
  Szkoła, instytucja 
  Adres: miejscowośd, ulica, kod 
  Telefon:  
  Stanowisko, przedmiot:  

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

  Imię i nazwisko,
  nazwa szkoły lub placówki,
  adres,
  NIP:
   
  Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

  Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).   
  Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
    

   
  Nr rachunku bankowego:
  Bank Pekao SA
  15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35