Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Przedmioty artystyczne – informator

WARSZTATY:

  1. Arteterapia i muzykoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  2. Arteterapia na lekcjach plastyki i muzyki.
  3. Cztery pory roku w plastyce i muzyce – warsztaty.
  4. Edukacja wokalna dzieci w wieku szkolnym (klasy I – III i klasy IV – VII).
  5. Gry i zabawy w edukacji przedmiotów artystycznych.
  6. Innowacje i programy autorskie z plastyki i muzyki w nowej podstawie programowej.
  7. Legalne zasoby kultury w sieci oraz prawo autorskie w praktyce oświatowej.
  8. Ocenianie Kształtujące na przedmiotach artystycznych.
  9. Polskie tańce narodowe.
  10. Zabawy twórcze inspirowane muzyką.

 

Więcej informacjiFORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Nazwa formy doskonalenia: *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
E-mail: *

Miejsce zatrudnienia:
   
Szkoła, instytucja 
Adres: miejscowośd, ulica, kod 
Telefon:  
Stanowisko, przedmiot:  

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko,
nazwa szkoły lub placówki,
adres,
NIP:
 
Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182). 
Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
  

 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA
15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35