Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Projekty

Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach projektu pn. Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-061/16 odpowiada za organizację szkoleń ukierunkowanych na aktualizację wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz studiów podyplomowych. W projekcie weźmie udział 273 nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

- szkolenia z zakresu dydaktyki matematyki

- szkolenia z zakresu metody wykorzystania TIK na lekcji j. angielskiego

- szkolenia z zakresu programowania i robotyki

- specjalistyczne szkolenia z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- studia podyplomowe.

22

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia poprzez realizację działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, j. angielskiego i TIK, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

szczegóły

Projekt edukacyjny „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”

Projekt „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Opracowany przez  Fundację Młodzieżowej  Przedsiębiorczości, sfinansowany ze środków Fundacji PZU. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk.

szczegóły


Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35