1050 Rocznica Chrztu Polski


Praktyczne rozwiązania stosowane na lekcjach historii wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

szczegóły


Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05