Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Oferta specjalna – informator

Coaching dla nauczycieli i dyrektorów – optymalne warunki do indywidualnego doskonalenia się; praca nad rozwojem talentów, motywacji, kompetencji, zmianą ograniczających nawyków; zgłoszenia przyjmujemy bezpośrednio od nauczycieli lub od dyrektorów zainteresowanych planowym i ukierunkowanym rozwojem pracowników;

zapraszają: Agnieszka Beśka-Zasadowska, Dorota Wojtczak

 

Coaching w zarządzaniu – indywidualne sesje coachingowe dla dyrektorów inspirowane metodą świadomej komunikacji M. Rosenberga; coaching konfliktów, mediacje, psychologia zarządzania;

zaprasza: Dorota Wojtczak

 

Indywidualne treningi autoprezentacji i wystąpień publicznych 1:1 – z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego (w programie m.in. przygotowanie do wystąpienia, opanowanie ciała podczas autoprezentacji, praca z głosem, radzenie sobie z tremą, sposoby na skupianie uwagi odbiorców i inne); trening, doradztwo, konsultacje, coaching wg kontraktu;

prowadzi Agnieszka Beśka – Zasadowska

Klub Empatycznego Nauczyciela – grupa pracująca w oparciu o rewolucyjną metodę świadomej komunikacji dra psychologii M. Rosenberga Porozumienie Bez Przemocy; empatia jako metoda współpracy i filozofia życia; język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą; spotkania cykliczne, forum internetowe, sesje empatii; prowadzi Dorota Wojtczak

Kurs redukcji stresu MBSR – 8 tygodni zajeć Mindfulness Based Stress Reduction; metoda opracowana przez neurobiologa prof. Jona Kabat Zinna; w małych grupach pracujemy nad umiejętnością samoregulacji emocjonalnej i wzrostem samoświadomości; trening przeciwdziała wypaleniu zawodowemu i redukuje poziom napięcia; prowadzi Dorota Wojtczak

Moderowanie spotkań i mediacje – profesjonalna pomoc w interwencji kryzysowej, mediowanie konfliktów i wspieranie stron w szukaniu rozwiązań; prowadzenie debat z nauczycielami, uczniami i rodzicami; prowadzi: Dorota Wojtczak

   Szkolenia wyjazdowe – w kraju i za granicą – tematyka i miejsce ustalane indywidualnie z dyrektorem placówki lub liderem grupy; organizator Michał MaxelonFORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Nazwa formy doskonalenia: *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
E-mail: *

Miejsce zatrudnienia:
   
Szkoła, instytucja 
Adres: miejscowośd, ulica, kod 
Telefon:  
Stanowisko, przedmiot:  

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko,
nazwa szkoły lub placówki,
adres,
NIP:
 
Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182). 
Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
  

 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA
15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35