Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Moderowanie spotkań i mediacje

  • Prowadzenie spotkań tematycznych                                                                                                                                                                                                           skierowanych do rodziców i nauczycieli – w formie moderacji, facylitacji lub doradztwa / konsultacji (forma prowadzenia dostosowana do oczekiwań i sprawy, w której spotykają się uczestnicy)

 

  • Mediacje w sytuacjach konfliktowych                                                                                                                                                                                                          gdy strony nie widząc lub nie znajdując satysfakcjonujących rozwiązań, poszukują wsparcia i przejęcia procesu przez specjalistę zewnętrznego; gwarancja poufności i bezstronności w pracy ze sporami grupowymi i indywidualnymi (rodzice – nauczyciele, wewnątrz grona pedagogicznego, między uczniami, w różnych sytuacjach angażujących ucznia- nauczyciela-rodzica- dyrekcję)

 

  • Metoda kręgów naprawczych                                                                                                                                                                                                                  jako sposób budowania odpowiedzialności za szukanie porozumienia w całym systemie, którego dotyczy sytuacja trudna (spotkania włączające autora i odbiorcę czynu oraz obserwatorów, którzy doświadczają konsekwencji ich konfliktu)

 

  • Negocjacje podejmujące trudne tematy                                                                                                                                                                                                     gdzie ścierają się racje kilku stron i rozwiązanie win – win (wygrany – wygrany) może być najlepszym długoterminowym rezultatem, jednak trudnym do uzyskania bez obecności negocjatora „trzymającego przestrzeń” sporu, by nie wymknął się on spod kontroli emocjonalnej

 

kontakt:

Dorota Wojtczak

tel. 605 26 77 27; dorota.wojtczak@moen.edu.pl

 

 


Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35