Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Matematyka – informator

 1. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, część matematyczna oraz badań ogólnopolskich.
 2. Lekcja matematyki nie koniecznie w klasie – matematyka w terenie.
 3. Nowa podstawa programowa z matematyki.
 4. Ocenianie kształtujące na lekcji matematyki.
 5. Od teorii do praktyki. Nauczanie czynnościowe matematyki.
 6. Platforma edukacyjna – narzędzie kreatywnego nauczyciela. Zastosowanie dostępnych programów, platform edukacyjnych w nauczaniu matematyki.
 7. Podstawy programowania w szkole podstawowej – zastosowanie w nauczaniu matematyki.
 8. Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie.
 9. Praca z uczniem ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
 10. Tworzenie programu autorskiego, innowacji z matematyki oraz modyfikowanie.
 11. Wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) w nauczaniu matematyki.

 

Więcej informacjiFORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Nazwa formy doskonalenia: *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
E-mail: *

Miejsce zatrudnienia:
   
Szkoła, instytucja 
Adres: miejscowośd, ulica, kod 
Telefon:  
Stanowisko, przedmiot:  

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko,
nazwa szkoły lub placówki,
adres,
NIP:
 
Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182). 
Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
  

 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA
15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35