Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Język polski – informator

 1. Ciekawe lekcje z poezją w szkole.
 2. Jak łączyć naukę o języku z kształceniem literackim?
 3. Jak skutecznie przygotować ucznia do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i do Olimpiady filozoficznej – podpowiedzi metodyczne.
 4. Literatura XIX wieku inaczej- pomysły dydaktyczno – metodyczne.
 5. Nowa podstaw programowa  w szkole ponadpodstawowej.
 6. Pan Tadeusz w szkole podstawowej – w poszukiwaniu pomysłów na ciekawe lekcje.
 7. Projekt edukacyjny w nowej szkole podstawowej.
 8. Retoryka w szkole podstawowej.
 9. Sztuka kontekstem w nauczaniu literatury.
 10. TIK na lekcjach języka polskiego.
 11. Tworzenie interdyscyplinarnych projektów literackich (język niemiecki i język polski).
 1.  SPOTKANIA Z ZESPOŁAMI PRZEDMIOTOWYMI:
  1. Jak wyzwalać kreatywność ucznia?
  2. Różne wymiary szkolnego oceniania
  3. Skuteczne motywowanie w praktyce

  KONFERENCJE:

  1. II Seminarium Translatorskie.
  2. Ochrona praw autorskich w szkole.
  3. Organizacja pracy i dyscyplinowanie uczniów na lekcjach.
  4. Wyobraźnia Leśmiana nie tylko w NIE- Roku Leśmiana.

  SIECI NAUCZYCIELI:

  1. Klub Twórczego Nauczyciela.
  2. Liderzy i przewodniczący zespołów przedmiotowych.
  3. Młody nauczyciel.
  4. Sieć dla nauczycieli uczących interdyscyplinarnie.

Więcej informacjiFORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Nazwa formy doskonalenia: *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
E-mail: *

Miejsce zatrudnienia:
   
Szkoła, instytucja 
Adres: miejscowośd, ulica, kod 
Telefon:  
Stanowisko, przedmiot:  

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko,
nazwa szkoły lub placówki,
adres,
NIP:
 
Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182). 
Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
  

 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA
15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35