Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – informator

 1. Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych – Test Uzdolnień Wielorakich.
 2. Doświadczenia i eksperymenty w przedszkolu.
 3. Flażolet prostszy instrument w pracy z dzieckiem młodszym.
  Instrumenty aktywności ucznia zdolnego – warsztaty.
 4. Inteligencje wielorakie – czyli jak wspierać rozwój dziecka ?
 5. Język obcy w świetle nowej podstawy programowej 2017 w edukacji  wczesnoszkolnej dla nauczycieli języka obcego pracujących z uczniami klas 1-3.
 6. Kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
 7. Kodowanie w przedszkolu – czyli jak uczyć dzieci podstaw programowania?
 8. Learning Apps – interaktywne  ćwiczenia na każdą lekcję.
 9. Ocenianie kształtujące w praktyce.
 10. Proste, łatwe i przyjemne zabawy logopedyczne w pracy  nauczycieli przedszkola.
 11. Przerwa, która daje siłę – zabawy ułatwiające naukę.
 12. Przyrodnicze eksperymenty w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 13. Rozwijanie twórczego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC.
 14. Skuteczne metody i techniki wyciszenia grupy – w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 15. Sposoby realizacji zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej.
 16. Sztuka relaksu w pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 17. Teatrzyk koszykowy w pracy z dziećmi.
 18. Terapia ręki – trudności grafomotoryczne dzieci.
 19. Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka – konferencja.
 20. Zabawy paluszkowe i ruchowe, pląsy i rymowanki naszych dziadków w pracy z dzieckiem młodszym w przedszkolu.

SIECI NAUCZYCIELI:

 1. Sieć nauczycieli świetlic szkolnych – „Bawiąc się zdobywamy umiejętności’.
 2. Sieć nauczycieli wychowania przedszkolnego – „Od przedszkolaka do ucznia”.
 3. Sieć wsparcia i współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Jak zachęcić uczniów do czytania? Wspomaganie szkoły w rozwijaniu postaw czytelniczych.
 4. Sieć wsparcia i współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – „Razem łatwiej i efektywniej”.
 5. Sieć wsparcia i współpracy nauczycieli na ścieżce  awansu zawodowego nauczycieli.

Więcej informacjiFORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Nazwa formy doskonalenia: *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
E-mail: *

Miejsce zatrudnienia:
   
Szkoła, instytucja 
Adres: miejscowośd, ulica, kod 
Telefon:  
Stanowisko, przedmiot:  

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko,
nazwa szkoły lub placówki,
adres,
NIP:
 
Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182). 
Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
  

 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA
15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35