JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM – NAWET NA BOISKU SZKOLNYM

W piątek, 2 czerwca 2017 roku, już po raz drugi wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji wspierającej czytelnictwo pn. „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”. Punktualnie o godzinie 11:00 zebraliśmy się na boisku szkolnym. Każdy uczeń klas 0–3 przyniósł ulubioną książkę. Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych klas wraz z panią dyrektor oraz nauczycielem bibliotekarzem przeczytali baśń pt. „CALINECZKA”. Uczniowie mieli okazję do zaprezentowania swojej książki koleżance lub koledze. Na zakończenie była wspólna fotografia oraz zapewnienie, że przeczytamy więcej książek i za rok spotkamy się w tym samym miejscu.

więcej…

materiały pokonferencyjne „CLIL+ a cooperative teaching & learning experience”

Zespół szkół nr 4 ( 9LO i Gim 17) realizuje od września 2015 roku wspólnie z pięcioma innymi partnerami  projekt „ Cities on Rivers”, w ramach programu Erasmus+. Kluczowym elementem projektu , poza aspektem ekologicznym związanym z badaniem rzek,  jest również popularyzacja metodyki CLIL. W tym celu partnerzy podjęli się działania, które nazwali „CLIL+.”

Inicjatywę koordynowały szkoły polska i hiszpańska, jako placówki praktykujące nauczanie dwujęzyczne. W zadaniu uczestniczyli nauczyciele chemii, biologii, geografii i historii z Hiszpanii i Polski, opracowując tematy nawiązujące do rzeki. Partnerzy przeprowadzali lekcje w swoich szkołach integrując nauczanie przedmiotowe z rozwojem języka angielskiego. Efektem finalnym jest publikacja szczegółowo opisująca działania podjęte w związku z realizacją zadania CLIL +. Są w niej opisy szkół biorących udział w projekcie, opis systemu dwujęzycznego funkcjonującego w Polsce i Hiszpanii, spostrzeżenia wynikające z  wspólnych doświadczeń nauczycieli z różnych kręgów kulturowych pracujących w oparciu o inne programy. Produktem finalnym jest rozwinięty scenariusz lekcji chemii „Praca w Laboratorium”, który wyznacza dobry kierunek w metodyce CLIL, stawiając na rozwój wszystkich sprawności językowych, przez co rozwijanie języka staje się  równoważne z przyswajaniem wiedzy z przedmiotu, bliską współpracę nauczyciela języka obcego i nauczyciela przedmiotu metodą CLIL oraz  indywidualizację nauczania tak, by  umożliwić każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu.

CLIL+ a cooperative teaching&learning experience

XVI BYDGOSKIE SEMINARIUM EKOLOGICZNE

XVI BYDGOSKIE SEMINARIUM EKOLOGICZNE pod hasłem „Zjawiska ekstremalne na terenie Polski pod względem hydrologicznym”.

31 marca po raz XVI odbyło się Seminarium Ekologiczne. Tym razem uczestnicy omawiali tematykę hydrologiczną. Zarówno zaproszeni goście, jak i uczestnicy dopisali. Niezmiernie cieszymy się, że od tylu lat seminarium cieszy się tak dużą popularnością. W części pierwszej uczestnicy zaprezentowali swoje prace. Obecni na sali obserwatorzy wraz z uczestnikami przyznawali punkty. W przerwie, poprzedzającej ogłoszenie wyników, uczestnicy odbyli warsztaty zorganizowane przez studentów z UKW. Jak co roku przyznano nagrody zarówno wśród uczestników szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych. Zwycięzcami tegorocznego seminarium zostali:

Szkoła Podstawowa:

I – Malwina Banaszak

II – Edvard Javadyan

III- Wiktoria Latos

Gimnazjum:

I-Olga Śmigielska

II-Mikołaj Falgowski

III-Jakub Hojan

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

Sponsorzy:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • Instytut Geografii UKW
  • Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 12

Zaproszeni goście:

dr inż.  Kazimierz Harłoziński z UKW

mgr Małgorzata Telus z UKW

studenci UKW: Łukasz Kubisiak, Szymon Zych, Jan Tulibacki

mgr Marek Błaszek z Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Inspektor Justyna Olszewska z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszcz

mgr inż. Agnieszka Mądzielewska- Jagodzińska doradca metodyczny ds. biologii z Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli

mgr Wiesława Sraga dyrektor ZS nr 12

 

oraz wszyscy uczestnicy seminarium z bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Organizator: mgr Justyna Markiewicz z zaangażowanym zespołem

Gimnazjum nr 38 w Bydgoszczy

Warsztaty połączone z konkursem pt. Jak oszczędzać energię w domu? –Wspólnie zmniejszamy zużycie energii – działanie w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego 

czytaj dalej….

14958058_1471855622829569_1194337124_o 14958264_1256980737710576_819738397_n 14963703_1471855316162933_1795287922_o 14964134_1471856579496140_766990962_o 14970871_1471856456162819_1281508673_o-1 14970871_1471856456162819_1281508673_o 14996434_1256980714377245_1811919825_n

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZS NR 27 (SP 64 i Gim. 32, ul. Sardynkowa 7) W BYDGOSZCZY ZWIĄZANE Z OBCHODAMI 670-LECIA NADANIA BYDGOSZCZY PRAW MIEJSKICH.

FORMA TYTUŁ ADRESACI ORGANIZATOR
Miejskie imprezy plastyczne w ramach BGO  XXI edycja imprez plastycznych „Bydgoszcz pędzlem, kredką i ołówkiem”  uczniowie bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjów Michał Przybylski we współpracy z SP 10 – Waldemar Parszyk
Międzyszkolny konkurs poetycki Tyle miejsc, ile wspomnień. Bydgoszcz widziana sercem.  uczniowieIV-VI H. JabłońskaD. Nowak
Międzyszkolny konkurs wiedzy Patroni naszych ulic uczniowieIV-VI D. NowakH. Jabłońska

 

Szkolny konkurs ortograficzny Bydgoscy pogromcy byków uczniowieIV-VI K. RauchutD. Nowak

H. Jabłońska

 

Szkolny konkurs wiedzy Kazimierz Wielki i jego miasto – Bydgoszcz. Moje rodzinne zdjęcie do bydgoskiego albumu.  uczniowie kl. V H. Jabłońska 
Lekcje przedmiotowe i wychowawcze o tematyce regionalnej Wybrane przez uczniów zagadnienia, np. kl. VI d – cykl zajęć biograficznych oraz Dywersja niemiecka w Bydgoszczy i bydgoski Wrzesień 1939.Bydgoszcz w poezji – prezentacja.

 

IV-VI H. Jabłońska
Obchody Święta Szkołynoszącej imię 650-lecia Bydgoszczy Program artystyczny, gala konkursów regionalnych, wystawa prac, prezentacja projektów. IV-VIlaureaci – uczniowie bydgoskich szkół

 

D. NowakA. Braniewska

K. Satke

H. Jabłońska

Miejski konkurs grafiki komputerowej Pocztówka z Bydgoszczy – Mojemu miastu na 670- urodziny – projekt pocztówki lub znaczka. bydgoskie przedszkola, szkoły podstawowei gimnazja

 

K. SatkeA. Braniewska
Szkolny konkurs matematyczny O Bydgoszczy inaczej. Bydgoszcz w liczbach.  IV-VI T. BlankI. Gregorczyk
Miejski konkurs matematyczno-plastyczny Widokówka z Bydgoszczy IV-VI T. BlankI. Gregorczyk
Szkolny konkurs Bydgoszcz, której nie ma. Konkurs historyczny w oparciu o fotografie dawnej Bydgoszczy  kl. IV-VI i I-III gim. Biblioteka 
Międzyszkolny konkurs recytatorski Ta ziemia od innych droższa kl. IV-VI i I-III gim. Biblioteka 
Wykłady, prezentacje Z dzienniczka szyfranta…Wykład St. Pastuszewskiego o M. Rejewskim

 

Bydgoszcz – zielona wyspa – wykład Stefana Pastuszewskiego

 

kl. VI i kl. I-III gim. 

 

kl. IV-VI i I-III gim.

Biblioteka 
Wykłady i prezentacje w ramach cyklu spotkań              z ciekawymi bydgoszczanami Archeologia o początkach Bydgoszczy – spotkanie z Józefem Łosiem, archeologiem. 

Historia Kanału Bydgoskiego – prelekcja Tomasza Izajasza, kustosza Muzeum Kanału Bydgoskiego.

 

Kazimierz Wielki a Bydgoszcz – wykład prof. Tomasza Nowakowskiego z UKW.

 

kl. V i VI 

 

 

kl. VI i II gim.

 

 

 

kl. gimnazjalne

Biblioteka 
Projekcje Filmy o Bydgoszczy w języku polskim i angielskim. 

Projekcja i omówienie filmów o M. Rejewskim.

 

kl. IV-VI i I-III gim. Biblioteka 
Szkolne Koło TMMB Działania  określone regulaminem  Akademii Młodych Przyjaciół Bydgoszczy (org. Pałac Młodzieży).  uczestnicy Szkolnego Koła Regionalnego H. Jabłońska 
Udział w Powiatowym Interdyscyplinarnym Konkursie  TMMB udział w Powiatowym Interdyscyplinarnym Konkursie „Młody Przyjaciel Bydgoszczy” odznaka brązowa  Szkolne Koło TMMB H. Jabłońska 
Gra miejska Strzała Łuczniczki Szyfr Twardowskiego kl. VI dSKR

 

H. Jabłońska 
Wycieczki regionalne Muzeum Wodociągów + ścieżka ekologiczna;Muzeum Mydła i Historii Brudu +

18 Południk + Wyspa Młyńska;

Cmentarz Starofarny + planty nad Starym Kanałem;

Muzeum Kanału Bydgoskiego + ścieżka dydaktyczna;

Muzeum Wojsk Lądowych + miejsca pamięci

 

kl. V i VI H. JabłońskaB. Konarska

A. Stucka

Wycieczka regionalno-przyrodnicza Bydgoskie Pomniki Przyrody IV B. KonarskaA. Stucka

 

Wycieczka regionalno-przyrodnicza Zielone płuca miasta – Myślęcinek – fauna i flora. IV i VI B. KonarskaA. Stucka

wychowawcy klas

Projekt egzaminacyjny Marian Rejewski – wielki bydgoszczanin czy obywatel świata  kl. II gim.(gazetka tematyczna) J. Chrzanowska
Lekcja regionalna Analiza źródła historycznego na podstawie Aktu lokacyjnego miasta Bydgoszczy z 19 IV 1346  kl. II gim.  W. Chrzanowski
Współorganizowanie konferencji dla dyrektorów szkół Edukacja regionalna w praktyce Szkolne Koło Regionalne (uczniowie, opiekunowie) H. JabłońskaM. Matuła
Uczestnictwo w spotkaniu w ramach Wymiany Dobrych Praktyk Edukacja regionalna poligonem kształcenia umiejętności przedmiotowych Opiekunowie SKR H. JabłońskaA. Szymkowiak
Udział w międzyszkolnym konkursie historycznym Bydgoszcz  w czasach PRL uczniowie kl. II -III gim. (II miejsce)
  1. Frankowski

J. Chrzanowska

Udział w miejskim konkursie plastyczno-historycznym Enigmatyczna przygoda. Życie i działalność Mariana Rejewskiego w komiksie uczniowie kl. VI(I miejsce) H. Jabłońska
Udział w konferencji popularno-naukowej Bydgoszcz przez wieki. Dzieje mieszkańców.  kl. II gim.  J. Chrzanowska
Udział w miejskim konkursie fotograficzno-literackim Zaproszenie do Bydgoszczy kl. IV-VI i I-III gim. Biblioteka 

 

Zebrała

Honorata Weckwerth-Jabłońska