Wychowanie fizyczne – Aktualności

Zapraszamy nauczycieli stażystów na szkolenie w ramach sieci współpracy nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego

 

 Przykładowe rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w świetle

                    awansu zawodowego nauczyciela stażysty


 Spotkanie odbędzie się  18 stycznia 2018r.  (czwartek)  godz. 16.00 -17.30

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Szkolenie poprowadzą  dr Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek
– eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Szkolenie jest bezpłatne

Zgłoszenia do 17 stycznia 2018 r. na adres:  malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl
lub telefonicznie: 603 210 937

christmas-1869902_640

Dzielę się z Wami sercem jak opłatkiem, żeby dom Wasz zawsze cieszył się dostatkiem. Aby było zdrowie i życia pogoda, a do pełni szczęścia niech Bóg resztę doda.

doradca metodyczny

Małgorzata Ostrowska

Zapraszamy nauczycieli stażystów na szkolenie w ramach sieci współpracy nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego

Zadania pedagogiczne w okresie stażu umożliwiające uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego


 Spotkanie odbędzie się  30 listopada (czwartek) o godz. 16.00

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Szkolenie poprowadzą dr Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek
– eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 29 listopada 2017 na adres:  malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl
lub telefonicznie: 603 210 937

Zapraszamy nauczycieli kontraktowych na szkolenie w ramach sieci współpracy nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego

Wybrane rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w świetle awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Spotkanie odbędzie się  23 listopada (czwartek) o godz. 16.00

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sale nr 58, 61

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Szkolenie poprowadzą dr Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek

 – eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 22 listopada 2017 na adres: malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl  lub telefonicznie: 603 210 937

 

 

Zapraszamy na szkolenie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Spotkanie odbędzie się 4 października 2017  (środa) o godz. 16.30

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58.

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Szkolenie poprowadzą Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek
– eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zainteresowanie zagadnieniem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 4 października 2017  na adres:  malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl
lub sms 603 210 937

Zapraszamy na szkolenie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Spotkanie odbędzie się 28 września (czwartek) 2017 o godz. 16.00

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58.

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Szkolenie poprowadzą Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek
– eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zainteresowanie zagadnieniem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 28 września 2017  na adres:  malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl
lub sms 603 210 937

 

Zapraszamy na szkolenie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Spotkanie odbędzie się 27 września (środa) 2017 o godz. 16.00

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58.

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Szkolenie poprowadzą Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek
– eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zainteresowanie zagadnieniem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 27 września 2017  na adres: malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl

sms: 603 210 937

Konferencje metodyczne w nowym roku szkolnym

MIEJSKI  OŚRODEK  EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W  BYDGOSZCZY

I

MIEJSKI  SZKOLNY  ZWIĄZEK  SPORTOWY  W  BYDGOSZCZY

ZAPRASZA  NAUCZYCIELI  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO

NA  KONFERENCJE  METODYCZNE

 

Program konferencji:

12 września 2017 r. godz. 15.00 – nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych

1. Organizacja roku szkolnego 2017/18 w świetle nowej podstawy programowej.

2. Kalendarz imprez sportowych.

12 września 2017 r. godz. 16.30  – nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych

1. Kalendarz imprez sportowych.

2. Organizacja roku szkolnego 2017/18.

 

Miejsce konferencji: aula Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,

ul. Jana III Sobieskiego 10, (II piętro). www.moen.edu.pl

 

 

Zapraszamy

nauczycieli kontraktowych i mianowanych

na warsztaty metodyczne 9 maja 2017 : 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

  • aktualizacja wiedzy w zakresie ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego
  • analiza własnego planu rozwoju pod kątem realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych zawartych w sprawozdaniu
  • projektowanie przykładowych form realizacji zadań pedagogicznych
  • autoprezentacja dorobku zawodowego
  • symulacja egzaminu

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

  • aktualizacja wiedzy w zakresie ścieżki awansu nauczyciela mianowanego
  • analiza własnego planu rozwoju pod kątem realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych zawartych w sprawozdaniu
  • projektowanie przykładowych form realizacji zadań pedagogicznych
  • redagowanie dokumentacji w teczce awansu
  • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

Warsztaty przeprowadzą doświadczeni eksperci ds. awansu zawodowego z listy MEN

Gabriela Kurek i Małgorzata Ostrowska w dwóch oddzielnych grupach tematycznych

 w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli przy ul. Sobieskiego 10,

w godz.16.30.00-18.30, sala 58 , sala 61  -  3 piętro.

Warsztaty są bezpłatne

Zgłoszenia do 8 maja 2017r.
malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl  lub sms (awans nauczyciela kontraktowego lub mianowanego ) na numer telefonu 603 210 937 lub
gabriela.kurek@moen.edu.pl lub sms (awans nauczyciela kontraktowego lub mianowanego ) na numer telefonu 695 411 933

Organizatorzy

W dniu 24 marca 2017r. uczestniczyłam w konferencji przedmiotowej dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

 „ Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017
− edukacja dla bezpieczeństwa, etyka, wychowanie do życia w rodzinie, 
wychowanie fizyczne”.

 Konferencja odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego

 zostały przedstawione przez jej twórców.

Zachęcam nauczycieli wychowania fizycznego do udziału w naszej, lokalnej konferencji w dniu 11 maja 2017r. podczas której przedstawione zostaną wszystkie szczegóły realizacji nowej podstawy programowej WF.

Konferencja „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – wychowanie fizyczne” odbędzie się 11 maja 2017r. w auli miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Sobieskiego 10.

Przewidziany czas konferencji 17.00-18.30

Zgłoszenia na adres mailowy malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl 

lub smsem 603 210 937 (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nazwę szkoły)

 

 

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
zapraszają nauczycieli szkół podstawowych do udziału w:

Konferencji naukowo-dydaktycznej  CDN

– od diagnozy do aktywności

która odbędzie się 10 kwietnia 2017 roku

w Auli (II piętro) przy ul. Sobieskiego 10 w Bydgoszczy

Szczegóły w załączniku

seminarium 10 kwietnia

Zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego mogą zgłaszać się mailowo:  malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl

lub smsem 603 210 937 (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nazwę szkoły)