Religia – Aktualności

Dyżur metodyczny

Poniedziałki – 9.30 – 13.00
Kuria Biskupia
ul. Malczewskiego 1
85 – 104 Bydgoszcz

Środy – 12.20 – 13.20
Szkoła Podstawowa 63
ul. Goszczyńskiego 3
85 – 134 Bydgoszcz

Warsztaty metodyczne 2017/2018

 Techniki malarskie wykorzystywane w pracy z dzieckiem w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. – 3 godz. – 50 zł.
 Malarstwo kredkami – praca z pastelą suchą i woskową. – 4 godz. 60 zł.
 Malarstwo farbą wodną – akwarela i tusz. – 3 godz. – 50 zł.
 Malarstwo farbą temperową. – 3 godz. – 50 zł.
 Malarstwo farbą akrylową. – 3 godz. – 50 zł.
 Malarstwo olejne. – 3 godz. – 50 zł.
 Warsztaty ceramiczne – podstawy dla nauczycieli. – 10 godz. – 100 zł.
 Technika filcowania na zajęciach pozalekcyjnych. – 4 godz. – 60 zł.
 Technika filcowania na mokro – podstawy. – 4 godz. – 60 zł.
 Technika quillingu na zajęciach pozalekcyjnych. – 3 godz. – 50 zł.
 Technika huskingu oraz quilling 3D – podstawy. – 3 godz. – 50 zł.
 Technika decoupage na zajęciach pozalekcyjnych – podstawy. – 4 godz. – 60 zł.
 Technika decoupage – Ikony. – 4 godz. – 60 zł.
 Technika decoupage 3D z folią sospeso. – 4 godz. – 60 zł.
 Technika pergamano na zajęciach pozalekcyjnych. – 4 godz. – 60 zł.
 Technika malowania na szkle na zajęciach pozalekcyjnych. 4 godz. – 60 zł.
 Kreatywny świat – wybrane techniki: (istnieje możliwość udziału w wybranym module)
Scrapbooking – podstawy. – 3 godz. – 50 zł.
Embossing, stemplowanie. – 4 godz. – 60 zł.
Sutasz – podstawy. – 4 godz. – 60 zł.
 Rozwijanie zainteresowań uczniów – haft matematyczny. – 3 godz. – 50 zł.
 Ebru – sztuka malowania na wodzie. – 2 godz. – 50 zł.
 Rok liturgiczny w rękodziele: (istnieje możliwość udziału w wybranym module)
Adwent – 4 godz. – 60 zł.
Boże Narodzenia – 4 godz. – 60 zł.
Wielki Post – 4 godz. – 60 zł.
Wielkanoc – 4 godz. – 60 zł.
Czas zwykły – 4 godz. – 60 zł.
 Gotowanie z Biblią. Zabawy kulinarne z Biblią. – 8 godz. – 90 zł.
 „Śmiech to zdrowie, też duchowe!” Humor na lekcji religii. – 3 godz. – 50 zł.
 Niecodzienne rytuały na dobry start i radosny finał całkiem codziennej lekcji religii. – 3 godz. – 50 zł.
 Taniec i mistyka na katechezie. – 6 godz. – 70 zł.
 Jak skutecznie wspierać rozwój duchowy ucznia wg metody Alberta Hőfera. – 6 godz. – 70 zł.
 Metody aktywizujące – „Kett – Metoda”
 cz. I – 8 godz. – 80 zł.
 cz. II – 8 godz. – 80 zł.
 Cechy osobowości nauczyciela jako lidera wychowania. – 4 godz. – 40 zł.
 „Odkryj swój biegun” – metoda Marka Kamińskiego. – 4 godz. – 40 zł.
 Jak motywować ucznia do nauki? – 4 godz. – 40 zł.
 Teoria wielu inteligencji wg Howarda Gardnera. – 4 godz. – 40 zł.
 Eliminowanie zachowań trudnych u dzieci ze spektrum autyzmu. – 4 godz. – 50 zł.
 Metody pracy na katechezie z dzieckiem z Zespołem Aspergera. – 3 godz. – 40 zł.
 Nowe technologie w pracy katechety (quizy Kahoot, prezentacje Prezi, kody QR) – 3 godz. – 40 zł.

Spotkania rejonowe 2017/2018

Serdecznie zapraszam Katechetów na I w roku szkolnym 2017/18 spotkanie rejonowe – dekanalne.

Temat: „Katecheza biblijna. Wykorzystanie metody katechetycznej ks. Alberta Höfera z elementami pedagogiki Gestalt”.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

13. 11. (poniedziałek) godz. 16. 30 –  Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Panny Marii 11, Złotów

14.11. (wtorek) godz. 16. 30 –  Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Grodzka 18, Bydgoszcz

21.11. (wtorek) godz. 16. 30  - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Bydgoska 24, Nakło

22.11.  (środa)   godz. 16. 30  -  Dom Jubileuszowy im. Jana Pawła II, ul. Bołtucia 5, Bydgoszcz

Rozpoczęcie roku katechetycznego 2017/2018

Drodzy Katecheci,

Serdecznie zapraszam na Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycznego 02 września 2017r.

Program:

- Msza św. – Katedra Bydgoska godz. 10.00,   

- Spotkanie informacyjne Dom Polski – ul. Grodzka 1,

 Aleksandra Cieszyńska

 

Warsztaty metodyczne rok szkolny 2016/2017

Drodzy Katecheci

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w roku szkolnym 2016/2017 serdecznie zaprasza na warsztaty metodyczne.

Zapisy na wybrane formy poprzez stronę www.moen.edu.pl

Informacje o terminie oraz warunkach uczestnictwa  zostaną przesłane na podany w zgłoszeniu adres mail.

Techniki malarskie wykorzystywane w pracy z dzieckiem w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.– 2 godz. – 20 zł.

Malarstwo kredkami – praca z pastelą suchą i woskową. – 4 godz. – 50 zł

Malarstwo farbą wodną – akwarela i tusz. – 3 godz. – 40 zł.

Malarstwo farbą temperową. – 2 godz. – 30 zł.

Malarstwo farbą akrylową.– 3 godz. – 40 zł.

Malarstwo olejne.– 3 godz. – 40 zł.

Warsztaty ceramiczne – podstawy dla nauczycieli. – 10 godz. – 85 zł.

Gotowanie z Biblią. Zabawy kulinarne z Biblią. – 6 godz. – 75 zł.

Wykorzystanie techniki filcowania na zajęciach pozalekcyjnych. – 4 godz. – 50 zł.

Ebru – sztuka malowania na wodzie.– 3 godz. – 60 zł.

Podstawy techniki filcowania na mokro. – 4 godz. – 50 zł.

Wykorzystanie techniki quillingu na zajęciach pozalekcyjnych. – 3 godz. – 30 zł.

Quilling 3D – podstawy – 3 godz. 30 zł.

Rozwijanie zainteresowań uczniów – haft matematyczny. – 3 godz. – 30 zł.

Wykorzystanie techniki pergamano na zajęciach pozalekcyjnych 4 godz. – 50 zł.

Metody aktywizujące – „Kett – Metoda”;    cz. I – 8 godz. – 65 zł;   cz II – 8 godz. – 65 zł.

Technika decoupage na zajęciach pozalekcyjnych – podstawy. – 8 godz. – 65 zł.

Wybrane metody pracy techniką decoupage – Ikony. – 4 godz. – 55 zł.

Decoupage 3D z folią sospeso – 4 godz. – 50 zł.

Kreatywny świat – wybrane techniki:      Scrapbooking – podstawy – 3 godz. – 45 zł.;    Embossing, stemplowanie – 4 godz. – 55 zł.;     Sutasz – podstawy – 4 godz. – 55 zł.

Technika malowania na szkle na zajęciach pozalekcyjnych – 4 godz. – 55 zł.

 

„Praca na katechezie z dzieckiem z Zesopłem Aspergera”

Serdecznie zapraszam na warsztaty „Praca na katechezie z dzieckiem z Zespołem Aspergera, które odbędą się 07.06.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy ul. Goszczyńskiego 3 o godz. 16.00 – 18.15, w sali 209.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa!! i dokonanie opłaty za warsztaty 25 zł., proszę również o zgłoszenie ewentualnej rezygnacji!! z udziału do 01.06.2016r.

 

Zapraszam

Aleksandra Cieszyńska

„Wykorzystanie techniki pergamano na zajęciach pozalekcyjnych” – II grupa

Serdecznie zapraszam na warsztaty „Wykorzystanie techniki pergamano na zajęciach pozalekcyjnych, które odbędą się 10.05.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy ul. Goszczyńskiego 3 o godz. 15.30 – 18.30, w sali 209.

Proszę o przyniesienie ze sobą kilku szydełek o różnej grubości oraz małych, ostrych nożyczek.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa!! i dokonanie opłaty za warsztaty 50 zł., oraz  zgłoszenie ewentualnej rezygnacji!! z udziału do 30.04.2016r.

 

Zapraszam

Aleksandra Cieszyńska

„Ebru – sztuka malowania na wodzie”

Serdecznie zapraszam na warsztaty „Ebru – sztuka malowania na wodzie, które odbędą się:

I grupa 28.04.2016 r.

II grupa 05.05.2016 r.

w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy ul. Goszczyńskiego 3 o godz. 16.15 – 18.30, w sali 209.

UWAGA!!

W związku z koniecznością zakupu i przygotowania odpowiedniej ilości materiałów i narzędzi oraz ograniczoną liczbą miejsc – 5 osób w grupie – konieczne jest  potwierdzenie uczestnictwa!! i wcześniejszy wybór  terminu!! oraz dokonanie opłaty!! za warsztaty 60 zł. w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2016 r. (decyduje kolejność zgłoszeń do danej grupy). Brak potwierdzenia uczestnictwa oraz wpłaty na konto MOEN jest równoznaczny z rezygnacją!!

Proszę o zgłoszenie ewentualnej rezygnacji!!.

Zapraszam

Aleksandra Cieszyńska

„Wykorzystanie techniki pergamano na zajęciach pozalekcyjnych” – I grupa

Serdecznie zapraszam na warsztaty „Wykorzystanie techniki pergamano na zajęciach pozalekcyjnych, które odbędą się 19.04.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy ul. Goszczyńskiego 3 o godz. 15.30 – 18.30, w sali 209.

Proszę o przyniesienie ze sobą kilku szydełek o różnej grubości oraz małych, ostrych nożyczek.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa!! i dokonanie opłaty za warsztaty 50 zł., oraz  zgłoszenie ewentualnej rezygnacji!! z udziału do 15.04.2016r.

 

Zapraszam

Aleksandra Cieszyńska

Spotkania rejonowe

Serdecznie zapraszam na spotkanie rejonowe – dekanalne na temat:

„Wpływ nowych technologii na rozwój ucznia i komunikację szkolną”.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

20. 04. godz. 16. 30 –  Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Grodzka 18, Bydgoszcz

21. 04. godz. 16. 30 –  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Bydgoska 24, Nakło

26.04. godz. 16. 30  - Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Panny Marii 11, Złotów

27. 04. godz. 16. 30  -  Dom Jubileuszowy im. Jana Pawła II, ul. Bołtucia 5, Bydgoszcz

„Gdyby ktoś z nas kochał tak jak Chrystus,

także trzeciego dnia by zmartwychwstał.”

(A.Frossard)

Niech zmartwychwstanie Chrystusa

będzie zawsze źródłem wiary, nadziei i miłości.

Aleksandra Cieszyńska

„Wykorzystanie techniki filcowania na zajęciach pozalekcyjnych.”

Serdecznie zapraszam na warsztaty „Wykorzystanie techniki filcowania na zajęciach pozalekcyjnych, które odbędą się 31.03.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy ul. Goszczyńskiego 3 o godz. 16.15 – 19.00, w sali 209.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa!! i dokonanie opłaty za warsztaty 35 zł., proszę również o zgłoszenie ewentualnej rezygnacji!! z udziału do 29.03.2016r.

Zapraszam

Aleksandra Cieszyńska

 

„Rozwijanie zainteresowań uczniów – haft matematyczny.”

Serdecznie zapraszam na warsztaty „Rozwijanie zainteresowań uczniów – haft matematyczny, które odbędą się 2.03.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy ul. Goszczyńskiego 3 o godz. 16.15 – 18.30, w sali 209.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa!! i dokonanie opłaty za warsztaty 30 zł., proszę również o zgłoszenie ewentualnej rezygnacji!! z udziału do 26.02.2016r.

 

Zapraszam

Aleksandra Cieszyńska