Przykłady ciekawych inicjatyw w bydgoskich szkołach, kształcących w zawodach – podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

W minionym roku szkolnym miałam przyjemność uczestniczyć jako gość w kilku inspirujących przedsięwzięciach.  W niektórych z dużym żalem nie mogłam wziąć udziału, ze względu na bieżące obowiązki zawodowe. Bardzo cieszy fantastyczna, zewnętrzna i wewnętrzna aktywność szkół o profilach zawodowych. Wspomniane inicjatywy mogą stanowić doskonały przykład dla innych placówek ponadgimnazjalnych,  prowadzących kształcenie zawodowe. Otwartość na otoczenie gospodarcze, motywacja i skuteczne łączenie teorii z praktyką to niewątpliwie ich cechy wspólne. Nie sposób wymienić tu wszystkiego, co działo się w bydgoskich zespołach szkół, ale kilka wydarzeń zasługuje na zaakcentowanie.

W bieżącym roku szkolnym czekam niecierpliwie na wiadomości o tym, co inicjują Państwo w swoich placówkach. Z przyjemnością opublikuję informacje na stronie MOEN. Dzielenie się doświadczeniem i inspirowanie innych jest nie do przecenienia!

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

http://zsea.bydgoszcz.pl/www/index.php/uklad-godzin/2-uncategorised/913-swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci-w-ekonomiku

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół nr 12

http://www.zselek.pl/wydarzenia/585-europejski-tydzien-umiejetnosci-zawodowych-5

III Bydgoskie Dni Architektury w Zespole Szkół Budowlanych

http://www.zsb.bydgoszcz.pl/iii-bydgoskie-dni-architektury-w10,10,2915.html

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe dla PEDAGOGÓW lub NAUCZYCIELI, którzy będą koordynować realizację obowiązkowych zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych.

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe
dla

PEDAGOGÓW lub NAUCZYCIELI, którzy będą koordynować realizację obowiązkowych  zadań z zakresu doradztwa zawodowego

w szkołach podstawowych.

Temat: Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018  - wdrażanie nowej podstawy programowej.

 

Data spotkania: 12 czerwca 2017 (poniedziałek), godz. 16.00-18.00

Miejsce:              Miejski Ośrodek  Edukacji Nauczycieli, ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz,

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 8 czerwca 2017

 • na adres:  agnieszka.wojciechowska@moen.edu.pl
 • lub w wiadomości SMS  na numer 793 688 494  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko uczestnika, szkołę – wysłanie wiadomości jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników, nie wysyłamy potwierdzeń)

Organizatorzy

Agnieszka Wojciechowska

Nina Cuske

 

Ciekawa inicjatywa Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy – „Dni Architektury”

W dniach 25 i 26 maja 2017 w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy odbędzie się szereg ciekawych spotkań w ramach Dni Architektury. W corocznych obchodach biorą udział wykładowcy z bydgoskich i toruńskich uczelni wyższych, władze samorządowe i oświatowe oraz przedsiębiorcy. To bardzo ciekawy przykład dobrych praktyk w kształceniu zawodowym. W załączeniu znajda Państwo harmonogram.

Zdecydowanie polecam!

 

Agnieszka Wojciechowska

doradca metodyczny w zakresie przedmiotów zawodowych

tel. 793 688 494

Zaproszenie na spotkanie metodyczne w ramach SIECI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Zaprasza

wszystkich zainteresowanych Nauczycieli przedmiotów zawodowych, przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

oraz realizujących staż na kolejny stopień awansu zawodowego

na spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy

pt.: Techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania w nauczaniu.

 

Data spotkania: 31.05.2017 r. (środa), godz. 15.00

Miejsce:              Zespół Szkół Handlowych ul. Kaliska10, Bydgoszcz

- sala nr 5 (parter)

Czas trwania:     90 min.

.

Organizator:      Agnieszka Wojciechowska

doradca metodyczny w zakresie  przedmiotów zawodowych

Program:

 1. Kawa powitalna.
 2. Prezentacja możliwości wykorzystania mnemotechnik w nauczaniu (mapy myśli, techniki skojarzeniowe).
 3. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 4. Wręczenie zaświadczeń.

 

Ze względów organizacyjnych,

proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 26.05.2017 r.

agnieszka.wojciechowska@moen.edu.pl

tel.793688494

Serdecznie zapraszam

Agnieszka Wojciechowska

Zaproszenie na spotkanie metodyczne: Ocenianie bez porażek oraz informacja zwrotna – jak diagnozować potrzeby ucznia i prawidłowo wdrażać wymagania na poszczególne oceny?

www.moen.edu.pl

Zaprasza

Nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz przedmiotu podstawy przedsiębiorczości na spotkanie metodyczne

pt.: Ocenianie bez porażek oraz informacja zwrotna – jak diagnozować potrzeby ucznia i prawidłowo wdrażać wymagania na poszczególne oceny?

 

Data spotkania:  26.10.2016 r. (środa), godz. 15.00

Miejsce:  Zespół Szkół Handlowych ul. Kaliska10, Bydgoszcz  (sala nr 5)

Czas trwania:  90 min..

Organizator:   Agnieszka Wojciechowska  -  doradca metodyczny w zakresie przedmiotów zawodowych

Program:

 1. Kawa powitalna.
 2. Rola informacji zwrotnej w procesie oceniania, w oparciu o aktualne przepisy.
 3. Sposoby badania potrzeb ucznia w zakresie oceniania oraz  poziomu ich realizacji.
 4. Prawidłowe konstruowanie wymagań na poszczególne oceny.
 5. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 6. Wręczenie zaświadczeń.

Ze względów organizacyjnych, proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 21.10.2016 r. (agnieszka.wojciechowska@moen.edu.pl    tel.793688494)

                                                              Serdecznie zapraszam

Agnieszka Wojciechowska

DYŻUR METODYCZNY

Witam wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych! 

Serdecznie zapraszam na indywidualne lub zespołowe konsultacje metodyczne.  Z ogromną przyjemnością spotkam się z Państwem, w celu wymiany doświadczeń.

Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 793688494), w celu umówienia się.  Jeżeli spotkanie w poniedziałek  nie będzie Państwu odpowiadało,  jestem do dyspozycji także w inne dni tygodnia. Oczywiście istnieje możliwość spotkania się w Państwa placówce – wystarczy jedynie uzgodnić termin.

DYŻUR METODYCZNY   w I semestrze (roku szkolny 2016/2017)

w Zespole Szkół Handlowych w Bydgoszczy (ul. Kaliska 10)

poniedziałek – godz. 15:20- 17:00 (sala nr 5)

 

Agnieszka Wojciechowska

doradca metodyczny przedmiotów zawodowych

Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

tel. 793 688 494

e-mail: agnieszka.wojciechowska@moen.edu.pl

Ciekawa propozycja udziału w ogólnopolskim projekcie badawczym „Styl Myślenia Nauczyciela”.

Otrzymałam ostatnio zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie badawczym, dedykowanym nauczycielom.

Efektem projektu będzie zapoznanie nauczycieli z metodologią stylów myślenia, dostarczenie im indywidualnych informacji na temat własnego stylu myślenia oraz wskazówek jak praktycznie wykorzystać tę wiedzę w pracy w szkole.  Propozycja wydaje się ciekawa – wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych odsyłam na stronę  projektu:  https://fris.pl/styl-myslenia-nauczyciela

 

Agnieszka Wojciechowska

Autoewaluacja pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych

Ewaluacja w pracy nauczyciela to ważny element zawodowego rozwoju.  Nieunikniony ale i przysparzający problemów niektórym nauczycielom.  Warto poświęcić temu zagadnieniu kilka spotkań metodycznych, na które zaproszę Państwa we wrześniu. Poniżej do pobrania propozycja uproszczonej ankiety ewaluacyjnej dla ucznia oraz prezentacja, wykorzystana na czerwcowym spotkaniu metodycznym. Tymczasem dziękuję wszystkim nauczycielom przedmiotów zawodowych za ich tegoroczne zaangażowanie i życzę wspaniałego odpoczynku podczas wakacji.

Serdecznie pozdrawiam,

Agnieszka Wojciechowska

ewaluacjalekcji (2)ewaluacja

Podsumowanie XIII Międzyszkolnego Konkursu Przedsiębiorczości pod patronatem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Konkurs pod hasłem: „Młodzi w biznesie:  Mój region ma potencjał!”,  był adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem szkół o profilach zawodowych). Inicjatywa miała na celu rozwijanie zainteresowania przedsiębiorczością w praktycznym wymiarze i przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Konkurs zyskał  poparcie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Istotą przedsięwzięcia było motywowanie uczniów do twórczego myślenia o samozatrudnieniu po ukończeniu szkoły. Inicjatywa umożliwiła również  promowanie idei współpracy nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych, w celu efektywnego łączenia teorii z praktyką w szkołach o profilach zawodowych.

Konkurs składał się z dwóch etapów: eliminacji przeprowadzanych w szkołach oraz finału, realizowanego w siedzibie Punktu Wspierania Samozatrudnienia w Bydgoszczy.

W bieżącej edycji wzięli udział uczniowie z 14 szkół. Nowością programową  była konieczność przygotowania przez uczestników konkursu prezentacji biznesowych, bazujących na potencjale regionu, a w szczególności miasta Bydgoszczy.

Finał Konkursu odbył się 11 kwietnia 2014 r. w Siedzibie Punktu Wspierania Samozatrudnienia w Bydgoszczy (ul. Mennica 6). W finale wzięło udział – zgodnie z regulaminem – 7 trzyosobowych zespołów, reprezentujących : VII LO w Bydgoszczy (I miejsce w finale), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu (II miejsce),  Zespół Szkół nr 2 w Rypinie (III miejsce), Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie (IV miejsce), Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy (V miejsce), Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy (VI miejsce) oraz VIII LO w Bydgoszczy (VII miejsce) . Szczególnie cieszy coraz liczniejszy i bardziej aktywny udział zespołów reprezentujących technika. Wszyscy finaliści przygotowali i przedstawili własne prezentacje  autorskich pomysłów biznesowych. Wszystkie prace uczniowskie prezentowały wysoki poziom i zostały wysoko ocenione przez przedstawiciela Punktu Wspierania Samozatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy– panią Violettę Gołębiowską.

Wśród prezentacji konkursowych , przygotowanych na budzącym uznanie poziomie, pojawiły się niezwykle ciekawe propozycje. Finałowe pomysły można z powodzeniem wdrożyć do realizacji.  Nagrody w konkursie wręczył zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, pan Ryszard Maciejewski.

Kolejna edycja konkursu już za rok. Już teraz zachęcam do współpracy i aktywnego udziału wszystkich nauczycieli, zwłaszcza uczących przedmiotów zawodowych, związanych z problematyką podejmowania działalności gospodarczej.

W załączeniu wykaz wyzwań finałowych oraz propozycja zadań konkursowych do wykorzystania podczas lekcji z przedmiotów związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej lub podstaw przedsiębiorczości:  praktyczne13    biznesowy savoir   karta oceny prezentacji      kodeks2016 r Regulamin13 symulacja rozmowy kwalifikacyjnej2016 test2016ost kluczXIII

Agnieszka Wojciechowska

doradca metodyczny w zakresie przedmiotów zawodowych

koordynatorka Konkursu

DSC02837 DSC02838 DSC02845 DSC02871 DSC02878 DSC02875 DSC02869

Ocenianie kształtujące – drugi termin.

Serdecznie zapraszam nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nie uczestniczyli w listopadowym szkoleniu, poświęconym ocenianiu kształtującemu  na spotkanie we wtorek 16.02.2016. o godz. 15.00.

Miejsce:              Zespół Szkół Handlowych ul. Kaliska10, Bydgoszcz

- sala nr 5 (parter)

Czas trwania:     90 min.

Zaproszenie na konsultacje metodyczne

Witam wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych! 

Serdecznie zapraszam na indywidualne lub zespołowe konsultacje metodyczne.

Z ogromną przyjemnością spotkam się z Państwem, w celu wymiany doświadczeń oraz budowy sieci trwałej współpracy.

Proponowana tematyka:

 • Rozwój i awans zawodowy nauczyciela przedmiotów zawodowych.
 • Nowoczesne i skuteczne metody nauczania.
 • Efektywne wykorzystanie czasu na lekcji.
 • Prawidłowa komunikacja interpersonalna na linii nauczyciel – uczeń – rodzic.
 • Program nauczania: tworzenie i modyfikacje.
 • Ocenianie kształtujące.
 • Organizacja przedmiotowych konkursów międzyszkolnych.

Zachęcam również do zgłaszania własnych problemów metodycznych, z którymi spotykają się Państwo w codziennej pracy oraz inicjatyw wspólnego działania.

HARMONOGRAM DYŻURÓW METODYCZNYCH

w I semestrze (roku szkolny 2015/201)

w Zespole Szkół Handlowych w Bydgoszczy (ul. Kaliska 10)

wtorek – godz. 15:25- 17:00 (sala nr 5)

środa – godz. 12:50-13:35 (sala nr 5)

Agnieszka Wojciechowska

doradca metodyczny przedmiotów zawodowych

Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

tel. 793 688 494

e-mail: agnieszka.wojciechowska@moen.edu.pl