ZAPROSZENIE AWANS ZAWODOWY

Zapraszam na indywidualne i zespołowe spotkanie z nauczycielami w sieci współpracy nauczycieli placówek pozaszkolnych dotyczące zakończenia stażu na awans zawodowy.

Spotkanie odbędzie w dniu 28 maja o godz. 10,00 w sali 58 Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli przy ul. Sobieskiego 10.

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

Zaproszenie na warsztaty plastyczne

WARSZTATY PLASTYCZNE I MUZYCZNE w ramach 

STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI  MIASTA BYDGOSZCZY 2013-2020

2.5.3.6 Upowszechnienie zajęć typu: muzykoterapia, arteterapia itp. w szkołach ogólnodostępnych

Warsztaty plastyczne:

Kultura wizualna czyli twórcza realizacja lekcji plastyki. Prezentacja i realizacja ćwiczeń/zadań plastycznych  rozwijających uczniowską kreatywność.

szczegóły

ZAPROSZENIE „Terapia poprzez sztukę”

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić na kolejne warsztaty plastyczne i muzyczne w ramach konferencji „TERAPIA POPRZEZ SZTUKĘ”, która zainaugurowała w listopadzie 2016 roku cykl działań w ramach STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI  MIASTA BYDGOSZCZY 2013-2020 2.5.3.6 Upowszechnienie zajęć typu: muzykoterapia, arteterapia itp. w szkołach ogólnodostępnych.

Szczegóły w załączniku:

WARSZTATY

Zapraszam

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

ZAPROSZENIE DO INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

Szanowni Państwo.

Zapraszam nauczycieli plastyki, muzyki, przedmiotów artystycznych oraz nauczycieli placówek pozaszkolnych (Pałac Młodzieży i MDK) do indywidualnych konsultacji w następujących tematach:

1.     Program nauczania do nowej podstawy programowej – tworzyć, wybierać czy modyfikować?

Cel:

- Nabycie umiejętności wyboru, konstruowania i modyfikowania programu nauczania.

  •  Tematyka:

- Program nauczania a podstawa programowa kształcenia ogólnego, podstawy prawne doboru programu nauczania.

- Struktura programu nauczania przedmiotów ogólnokształcących.

- Autonomia nauczyciela w zakresie tworzenia/ modyfikacji programu nauczania.

- Poprawność i kompletność programu nauczania.

Jestem rzeczoznawcą ds. podręczników z listy MEN.

2. Awans zawodowy nauczyciela

Cel:

- Aktualizacja wiedzy w zakresie ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego i mianowanego

  • Tematyka:

- analiza własnego planu rozwoju pod kątem realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych zawartych w sprawozdaniu

- projektowanie przykładowych form realizacji zadań pedagogicznych

- autoprezentacja dorobku zawodowego/ redagowanie dokumentacji w teczce awansu

- symulacja egzaminu/ rozmowy kwalifikacyjnej.

Jestem ekspertem ds. awansu zawodowego z listy MEN.

 

Zachęcam do konsultacji

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl

ZAPROSZENIE

Zapraszam

nauczycieli placówek pozaszkolnych (MDK, Pałac Młodzieży)

na bezpłatne

WARSZTATY

w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z krótkim stażem zawodowym – opracowanie konkretnych rozwiązań metodycznych i materiałów  dotyczących awansu zawodowego.

WARSZTATY_awans zawodowy

Grzegorz Nazaruk

doradca przedmiotów artystycznych

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAM NA BEZPŁATNE WARSZTATY

„Technologie multimedialne we współczesnej sztuce i edukacji artystycznej dzieci i młodzieży”

SZCZEGÓŁY:

WARSZTATY_multimedia

Wystawa pt. Lekcja dizajnu

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 20

zaprasza na wystawę pt. Lekcja dizajnu. https://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl/wystawa/lekcja-dizajnu/

Trwa ona do 4.03.2018r.

Może ona być ciekawym wydarzeniem dla nauczycieli jak i uczniów.

Polecam jako uzupełnienie realizowanych lekcji plastyki oraz techniki.

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

KONSULTACJE METODYCZNE

ZAPROSZENIE

NA KONSULTACJE METODYCZNE

Zapraszam nauczycieli muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze, zajęć artystycznych wszystkich etapów edukacyjnych oraz nauczycieli placówek pozaszkolnych (Pałac Młodzieży, MDK) na cotygodniowe konsultacje.

Konsultacje są przeprowadzane indywidualnie oraz dla zespołu nauczycieli.

Tematyka konsultacji:

  1. Awans zawodowy nauczyciela.
  2. Wspieranie nauczycieli w drodze rozwoju zawodowego.
  3. Opieka merytoryczna nad nowatorstwem pedagogicznym oraz innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi.
  4. Pomoc przy organizacji konkursów na terenie miasta.
  5. Pomoc w tworzeniu programów naprawczych, wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Dyżury odbywają się we wtorki w godzinach 15,30 – 16,30
w sali 48 (I piętro) w Szkole Podstawowej nr 20
w Bydgoszczy ul. Grabowa 4 (osiedle Leśne).

Zapraszam

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl

 

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAM NA BEZPŁATNE WARSZTATY

„Awans zawodowy nauczycieli pozaszkolnych placówek
(Pałac Młodzieży, MDK)”

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

ZAPROSZENIE-MDK-awans

STRATEGIA ROZWOJU KULTURY

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026 przyjęta Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIII/883/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, powstała dzięki współpracy samorządu miasta, twórców, animatorów, przedstawicieli bydgoskich instytucji kultury, szkół wyższych i organizacji pozarządowych. Strategia wyznacza najważniejsze cele i kierunki rozwoju bydgoskiej kultury oraz wskazuje sposoby ich realizacji.

W Strategii zostały wskazane i przypisane działania także dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

W dniu 18.10.2017 r. o godz. 1200 w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli
przy Jana III Sobieskiego 10 odbędzie się spotkanie przedstawicieli
placówek oświatowych i placówek kultury w sprawie
wypracowania programu działań wdrażających
Strategię Rozwoju Kultury.

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

e – mail: grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl

NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapraszam nauczycieli przedmiotów artystycznych
do korzystania ze wsparcia metodycznego,
które oferuję Państwu w zakresie form warsztatowych,
lekcji otwartych, dyżurów metodycznych,
zespołów problemowych, konferencji.
Zapraszam na konsultacje indywidualne i zbiorowe nauczycieli
szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
oraz Młodzieżowych Domów Kultury.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą szkoleniową Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Szczególnie dla nauczycieli przedmiotów artystycznych: strona 13

http://moen.edu.pl/wp-content/uploads/2017/08/Informator-2017-18.pdf

Z życzeniami owocnej współpracy.

Grzegorz Nazaruk doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl

ZAPROSZENIE DO INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

Szanowni Państwo.

Zapraszam nauczycieli plastyki i muzyki  do indywidualnych konsultacji w następujących tematach:

1.     Program nauczania do nowej podstawy programowej – tworzyć, wybierać czy modyfikować?

Cel:

- Nabycie umiejętności wyboru, konstruowania i modyfikowania programu nauczania.

  • · Tematyka:

- Program nauczania a podstawa programowa kształcenia ogólnego, podstawy prawne doboru programu nauczania.

- Struktura programu nauczania przedmiotów ogólnokształcących.

- Autonomia nauczyciela w zakresie tworzenia/ modyfikacji programu nauczania.

- Poprawność i kompletność programu nauczania.

Jestem rzeczoznawcą ds. podręczników z listy MEN.

2. Awans zawodowy

Cel:

- Aktualizacja wiedzy w zakresie ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego i mianowanego

  • Tematyka:

- analiza własnego planu rozwoju pod kątem realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych zawartych w sprawozdaniu

- projektowanie przykładowych form realizacji zadań pedagogicznych

- autoprezentacja dorobku zawodowego/ redagowanie dokumentacji w teczce awansu

- symulacja egzaminu/ rozmowy kwalifikacyjnej.

Jestem ekspertem ds. awansu zawodowego z listy MEN.

Zachęcam do konsultacji

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl

WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

22 maja 2017 r. w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja metodyczna na temat wdrażania nowej podstawy programowej dla plastyki i muzyki w szkole podstawowej. Ponadto odbyły się warsztaty pn. „Drama w pracy z uczniem na lekcjach muzyki i plastyki”.

W konferencji uczestniczyła Anita Przybyszewska-Pietrasiak: doradca metodyczny plastyki w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, która omówiła podstawę programową z plastyki oraz pakiet dydaktyczny (podręczniki i programy nauczania). Grzegorz Nazaruk przedstawił i omówił podstawę programową z muzyki z pakietem dydaktycznym.

W drugiej części spotkania warsztaty poprowadził Alan Sobkowicz i Anastasiya Seraya z Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

PODSTAWY PROGRAMOWE DO POBRANIA:

podstawa-muzyka

podstawa-plastyka

Zapraszam nauczycieli do przedstawiania w celu zaopiniowania programów nauczania do muzyki, plastyki dla klas IV i VII, które będzie trzeba przedstawić dyrektorowi do wpisania w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania.

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

20170522_172101 20170522_172104 20170522_172111 20170522_172119 20170522_172146 20170522_172154 20170522_174132 20170522_174134 20170522_175235 20170522_175245 20170522_175322 20170522_175338

ZAPROSZENIE

Zapraszam nauczycieli muzyki i plastyki do udziału w konferencji
„Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – muzyka i plastyka”

Konferencja odbędzie się 22 maja 2017 r. w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Sobieskiego 10.

W konferencji będzie uczestniczyć pani Anita Przybyszewska-Pietrasiak: nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych. Doradca metodyczny plastyki w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Autorka podręczników z plastyki dla klasy 4 i 7 zgodnych z nową podstawą programową 2017.

W drugiej części konferencji zapraszam na warsztaty pn. „Drama w pracy z uczniem na lekcjach muzyki i plastyki”.

Warsztaty poprowadzi Alan Sobkowicz i Anastasiya Seraya z Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przewidywany czas konferencji: 16.00 – 18.00

Zgłoszenia na adres mailowy grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl
(w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, specjalność oraz nazwę szkoły).

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych