Matematyka – Aktualności

Zaproszenie na zajęcia terenowe związane z Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego

Zaproszenie
na interdyscyplinarne zajęcia terenowe
„Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH20″ 

 

Trasa zajęć terenowych:

Barka Lemara – Introligatornia – Wyspa Młyńska – Centrum Pieniądza,
Zbiory Archeologiczne- Wieża Ciśnień – Muzeum Kanału Bydgoskiego.

 

Każdy uczestnik zajęć terenowych otrzyma materiały szkoleniowe oraz będzie mógł stworzyć scenariusze zajęć do powstającej publikacji o Bydgoszczy dla uczniów klas IV – VIII.

 

Adresaci:  nauczyciele geografii, historii oraz pozostałych przedmiotów.

Prowadzący: Kinga Puchowska i Tomasz Izajasz

Współorganizatorzy: Jolanta Piotrowska, Ewa Jędrzejczak-Taranek, Katarzyna Fredyk – doradcy metodyczni MOEN

Termin: 9 kwietnia 2018r. (poniedziałek), godzina 1530 – 1830.

Miejsce zbiórki: Barka Lemara przy Spichrzach na ul. Grodzkiej, Bydgoszcz.

 

Zajęcia terenowe są bezpłatne.

 

Proszę potwierdzić przybycie mailowo lub telefonicznie do 8 kwietnia 2018 r.

(jolanta.piotrowska@moen.edu.pl 506 787 929 lub ewa.jedrzejczak-taranek@moen.edu.pl  785 900 007)

Serdecznie zapraszamy,
J. Piotrowska, E. Jędrzejczak-Taranek, K. Fredyk

Dzień Matematyki

logo Dnia Matematyki

 

Serdecznie zapraszam do udziału w corocznych obchodach OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA MATEMATYKI, w tym roku MATEMATYKA OD KUCHNI.

Organizatorzy po dokonaniu rejestracji proponują materiały, które można wykorzystać podczas realizacji akcji.

Szczegóły na stronie: http://www.dzienmatematyki.pl/

Osoby chętne proszę o przesyłanie sprawozdań (opis, zdjęcia) z realizacji przedsięwzięcia.

Katarzyna Fredyk
Doradca metodyczny matematyki

Nadchodzące Święta Matematyczne

DZIEŃ KRYPTOLOGII  25 STYCZNIA – ustawione w 2007 przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w związku z 75 rocznicą złamania szyfru niemieckiej maszyny kodującej Enigma, którego to czynu dokonali 14 grudnia 1932 roku trzej polscy matematycy i kryptolodzy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski.

DZIEŃ SKŁADANKI I ŁAMIGŁÓWKI 29 STYCZNIA

Kodowanie, szyfrowanie oraz rozwiązywanie składanek i łamigłówek to nauka przez zabawę, uczy logicznego myślenia, spostrzegawczości, cierpliwości, rozwija kreatywność oraz wyobraźnię. Warto więc poświęcić trochę czasu, aby zafundować swoim uczniom „naukową rozrywkę”.

Zachęcam do realizacji, a osoby zainteresowane również do przesłania krótkich sprawozdań z Państwa działań w celu publikacji dobrych praktyk lub propozycji do wykorzystania przez innych nauczycieli.

Katarzyna Fredyk
Doradca metodyczny matematyki

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MATEMATYKÓW – online

Realizując zadania Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy 2.3.4. Utworzenie i rozwój sieci współpracy samokształceniowej nauczycieli i dyrektorów zapraszam nauczycieli matematyki do uczestnictwa w sieci współpracy realizowanej w formie online.

W ramach sieci odbędą się cykliczne prace w modułach (grupa wsparcia, wymiana doświadczeń), konsultacje oraz inne formy wsparcia uzależnione od potrzeb grupy.

Formy pracy w sieci, tematyka, częstotliwość modułów itd. uzależnione zostaną od potrzeb i oczekiwań uczestników.

Z uwagi na formę sieci osoby chętne proszę o podanie adresów email oraz propozycję tematyki modułu.

Dostęp do sieci znajduje się w zakładce e-LEARNING, na stronie MOEN po zalogowaniu (sposób logowania będzie dostępny dla osób, które prześlą swój email).

Chęć współpracy równomierna jest z obowiązkiem przesyłania materiałów do publikacji.

Cele współpracy:

  • wymiana doświadczeń w realizacji zadań nauczyciela matematyki,
  • integracja nauczycieli matematyki różnych typów szkół,
  • wspieranie twórczych rozwiązań dydaktycznych i upowszechnianie „dobrych praktyk” nauczycieli matematyki,
  • inspirowanie do podejmowania działań służących rozwojowi uczniów, w szczególności rozwijaniu ich zainteresowań i zdolności matematycznych.

W ramach sieci zapraszam nauczycieli do uczestnictwa w:

  • dzieleniu się pomysłami, doświadczeniem, omawianiu bieżących wyzwań, rozwiązywaniu problemów, czerpiąc z doświadczeń i pasji  innych;
  • kreowaniu i tworzeniu ciekawych rozwiązań dydaktycznych;
  • konsultacjach, wsparciu.

Oferta jest nieodpłatna. Spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych lub w postaci e-learningu.
Koordynator sieci zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestnika, który w ciągu roku szkolnego nie wziął udziału w spotkaniach sieci lub nie opublikował żadnego materiału.

Zgłoszenia proszę kierować na adres katarzyna.fredyk@moen.edu.pl , deklarację można przesyłać w formie skanu, w temacie proszę wpisać Sieć Współpracy.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.

DEKLARACJA UDZIAŁU W SIECI.doc

DEKLARACJA UDZIAŁU W SIECI.pdf

Wykorzystanie TIK na lekcji matematyki

Zapraszam

nauczycieli matematyki szkół podstawowych

na warsztaty

„Wykorzystanie TIK w nauczaniu matematyki”

Data spotkania: 20.11.2017 r. (poniedziałek)

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 41 z oddziałami sportowymi,

ul. Romualda Traugutta 12, Bydgoszcz

godz.15.30, sala 17 (I piętro)

Program spotkania:

Przywitanie nauczycieli.
TIK w teorii.
Omówienie dostępnych programów, aplikacji, witryn.
Warsztat – tworzenie materiałów dydaktycznych.
Omówienie dostępnych platform edukacyjnych.
Warsztat – praca z wykorzystaniem platform edukacyjnych.
Wymiana doświadczeń, dyskusja.
Wręczenie zaświadczeń.
Pożegnanie nauczycieli.

Czas trwania: ok. 90 min.

Ze względów organizacyjnych, bardzo proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 15.11.2017  na adres email: katarzyna.fredyk@moen.edu.pl

Doradca metodyczny matematyki w szkole podstawowej
mgr Katarzyna Fredyk
tel. 665 262 016, email: katarzyna.fredyk@moen.edu.pl

KONFERENCJA METODYCZNE

Zapraszam

nauczycieli matematyki szkół podstawowych

na konferencję metodyczną

„Reforma oświaty, a nauczanie matematyki”

Nowa podstawa programowa matematyki.

Data spotkania: 09.10.2017 r. (poniedziałek)

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 41 z oddziałami sportowymi,

ul. Romualda Traugutta 12, Bydgoszcz

godz.15.30, sala 17 (I piętro)

Program spotkania:

Przywitanie nauczycieli.
Kierunki realizacji polityki oświatowej MEN na rok 2017/2018 i priorytety Kuratora Oświaty.
Nowa podstawa programowa matematyki w szkole podstawowej.
Analiza ilościowa i kontekstowa wyników egzaminów zewnętrznych.
Przedstawienie nauczycielom oferty szkoleniowej Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w roku szkolnym 2017/2018.
Sieć współpracy i samokształcenia matematyków szkoły podstawowej – wymiany doświadczeń i analizy konkretnych rozwiązań metodycznych potrzebnych w nauczaniu matematyki
Harmonogram konkursów kuratoryjnych.
Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.
Wręczenie zaświadczeń.
Czas trwania: ok. 90 min.

Jeśli mają Państwo dodatkowe propozycje, sugestie dotyczące tematyki spotkania, proszę o kontakt mailowy.

Ze względów organizacyjnych, bardzo proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 06.10.2017  na adres email: katarzyna.fredyk@moen.edu.pl

Doradca metodyczny matematyki w szkole podstawowej
mgr Katarzyna Fredyk
tel. 665 262 016, email: katarzyna.fredyk@moen.edu.pl

 

Analiza wyników po egzaminie gimnazjalnym

Szanowni Państwo

Szczegółowa analiza ilościowa i jakościowa egzaminu gimnazjalnego jest dostępna na stronie CKE

Katarzyna Fredyk
Doradca metodyczny matematyki

Konsultacje, dyżury.

Szanowni Państwo,
zapraszam na spotkania w ramach konsultacji.
Dyżury stałe:
Wtorek 13.00 – 14.30,
Środa 14.00 – 15.00.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy ul. R. Traugutta 12, II piętro, pokój nauczycielski.
Lub
Poniedziałek, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym w MOEN lub w Państwa placówce.

Telefon: 665262016
Email: katarzyna.fredyk@moen.edu.pl

 

Doradca metodyczny matematyki dla szkół podstawowych
mgr Katarzyna Fredyk

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ PAŃSTWU

ZA AKTYWNY UDZIAŁ W PROPONOWANYCH

SZKOLENIACH, WARSZTATACH, KONFERENCJACH MATEMATYCZNYCH,

A TAKŻE ZA WSZELKIEGO RODZAJU WSPARCIE I POMOC.

MAM NADZIEJĘ NA DALSZĄ WSPÓŁPRACĘ W KOLEJNYCH LATACH.

ŻYCZĘ UDANYCH WAKACJI I ODPOCZYNKU.

Z POWAŻANIEM

Katarzyna Fredyk

Doradca Metodyczny Matematyki

Podstawa programowa z matematyki w szkole podstawowej – zmiana terminu

Ze względu na małą liczbę zgłoszeń spotkanie zostało przełożone.

Zapraszam nauczycieli matematyki na  szkolenie

Podstawa programowa z matematyki w szkole podstawowej

 05. 06. 2017 r. (poniedziałek)

Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Traugutta 12, Bydgoszcz

godz. 15.30, sala 17 ( I piętro) 

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie nauczycieli z założeniami oraz warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej przedmiotu matematyka na II etapie edukacyjnym.

Program spotkania:

1. Ogólne założenia podstawy  programowej przedmiotu matematyka na II etapie edukacyjnym.

2. Porównanie obecnej i nowej podstawy programowej oraz uzasadnienie zmian.

3. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej.

4. Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli.

5. Wymiana spostrzeżeń uczestników szkolenia.

Czas trwania: ok.2 godziny dydaktyczne.

Zgłoszenia do 31.05.2017- e- mail: katarzyna.fredyk@moen.edu.pl lub tel. 665262016

W zgłoszeniu proszę podać numer telefonu.

Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie Zapraszam

Katarzyna Fredyk

Doradca metodyczny matematyki