Historia – Aktualności

Niekonwencjonalne metody i techniki nauczania-uczenia się historii w szkole podstawowej – warsztaty metodyczne

Cele spotkania

Uczestnicy:

  • dokonają analizy wybranych jednostek tematycznych z podstawy programowej dla klas 4 i 8
  • ocenią efektywność metod i technik tworzenia narracji historycznej wokół postaci Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
  • podzielą się dobrymi praktykami wprowadzania postaci historycznych na lekcjach historii

                   

Adresat: nauczyciele historii szkół podstawowych

 

Czas trwania: 16.00 – 18.30

 

Prowadzący:  Ewa Jędrzejczak-Taranek - doradca metodyczny

dr Ewa Puls –  nauczyciel Pałacu Młodzieży,  historyk, specjalizująca się w dydaktyce  historii, autorka publikacji  z zakresu dydaktyki i historii edukacji, pracownik naukowo – dydaktyczny  UKW, 

Termin warsztatu:  26. 02. 2017 r. (poniedziałek), godzina 16.00 -  18.30,

 Miejsce: siedziba MOEN, ul. Sobieskiego 10. sala 58

Termin zgłoszeń: do 24. 02. 2017 r

Zgłoszenia należy kierować na adres organizatora: ewa.jedrzejczak-taranek@moen.edu.pl bądź telefonicznie pod numer 785900007

 

FORMA  BEZPŁATNA. 

1

2

„Moje wileńskie korzenie” – zaproszenie

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli

zaprasza

nauczycieli historii wraz z uczniami

na spotkanie ze świadkiem historii

Panią Marią Pasińską

temat spotkania: „Moje wileńskie korzenie”

  data spotkania: 23. 10. 2017 r. (poniedziałek),

                              miejsce spotkania: Pałac Młodzieży

        godz. 9.00 – 11.00 (sala widowiskowa)

Organizator:

 

Ewa Jędrzejczak-Taranek - doradca metodyczny  tel. 785900007

Ewa Puls – pracownik Pałacu Młodzieży

 

Zainteresowanych nauczycieli, którzy nie dokonali rezerwacji na spotkanie proszę o kontakt telefoniczny do 20 października 2017 r.

 

Dyżur metodyczny

Poniedziałek 12.00 – 13.00 ( po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 785900007) MOEN

Czwartek 11.40 – 12.25   ( po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 785900007) SP 35 ul. Nakielska 273

Bez tytułu

Jak dotrzeć do pokolenia Z ? Kreatywność w służbie Klio

Udział bydgoskich nauczycieli  historii  w  konferencji metodycznej

Jak dotrzeć do pokolenia Z ? Kreatywność w służbie Klio

 

           Dnia 15 maja 2017 r. w III Liceum Ogólnokształcącym odbyła się konferencja metodyczna. Organizatorem spotkania był Klub innowacyjnego poznawania historii i wiedzy o społeczeństwie oraz Małej Ojczyzny – Wehikuł czasu. Zaproszonych gości i nauczycieli przywitała Pani Grażyna Dziedzic, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.  W pierwszej części konferencji Pani dr Ewa Puls, pracownik naukowy Zakładu Dydaktyki Historii i Edukacji Europejskiej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zaprezentowała trzecią z serii publikację  Jak dotrzeć do pokolenia Z? będącą efektem spotkań metodycznych zorganizowanych w ramach „Wehikułu czasu”, podczas których został przedstawiony zakres tematyczny i założenia publikacji.  Zaproponowaliśmy nowe spojrzenie na tradycyjne, wpracowane przez Wincentego Okonia (System dydaktyczny), strategie nauczania-uczenia się przez pryzmat neurodydaktyki. Z różnorodnych propozycji nauczycieli (w tym uczestników  warsztatów zorganizowanych przez metodyka w MOEN) wybraliśmy, te które w umiejętny sposób wyzwalają aktywność ucznia i stwarzają im okazję do kreatywnego i praktycznego działania. Autorzy materiałów dydaktycznych dokonali twórczej adaptacji wskazanych przez Marzenę Żylińską (Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi) reguł nauczania-uczenia przyjaznego mózgowi na potrzeby lekcji historii i zajęć pozalekcyjnych dla pokolenia Z? Redaktorzy: Ewa Puls, Jolanta Gładkowska, Tomasz Izajasz oraz Ewa Jędrzejczak-Taranek wręczyli przybyłym nauczycielom egzemplarze publikacji oraz podziękowali autorom za przygotowanie materiałów  metodycznych. Kolejne wystąpienie było poświęcone projektowi międzyszkolnemu pt. Bydgotienalia. Młodzi Młodym o Bydgoszczy, podczas którego autorzy (Agnieszka Górzyńska, Jolanta Gładkowska, Grzegorz Kacprzak), przedstawili idee i sposoby realizacji tego przedsięwzięcia. Oryginalność projektu polegała na zaangażowaniu młodych bydgoszczan w przeprowadzeniu różnorodnych zajęć. dla rówieśników. Została stworzona sieć szkół współpracujących ze sobą z II, III i IV etapu edukacji. Młodzież pod kierunkiem organizatorów projektu przygotowała warsztaty, gry edukacyjne, inscenizacje, zajęcia terenowe. Efekty przerosły oczekiwania pomysłodawców. Organizatorzy  zachęcali uczestników konferencji do udziału w tym projekcie w przyszłym roku szkolnym. Ostatnim przed przerwą było wystąpienie Pani Ewy Jędrzejczak-Taranek, nauczycielki z ZS nr 23,  która przedstawiła swój projekt międzynarodowym pt. Bydgosko-wileńskie ścieżki Marszałka Józefa Piłsudskiego”, którego początki sięgają  wyjazdu jej uczniów na Litwę  (laureatów konkursu historycznego „Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi…. Losy dzieci i młodzieży deportowanych na Sybir w latach 1939 – 1956.” ).Nagrodą była wycieczka do Wilna i miejsc poświęconych historii Polaków na Wileńszczyźnie. Przed wyjazdem Pani Ewa Jędrzejczak-Taranek postanowiła, że nie pojadą bez daru i  opowiedziała  o  akcji „Wilno” oraz „Pomocy Rodakom na Wileńszczyźnie” zorganizowanej  na terenie jej  szkoły. Następnie o wizycie i przekazaniu darów dla polskiej  szkoły w Niemenczynie oraz nawiązaniu współpracy między szkołami. Kolejnym etapem tego przedsięwzięcia będzie zaproszenie  we wrześniu 2017 roku uczniów z Niemenczyna do Bydgoszczy, w celu poznania miasta i regionu, jego kultury, historii i życia codziennego mieszkańców Bydgoszczy, a przede wszystkim na odkryciu bydgoskich „ścieżek” Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z relacji pomysłodawczyni tego projektu wynika że przygotowanie wizyty uczniów z Wileńszczyzny   wymaga zaangażowania wielu ludzi dobrej woli.

 W drugiej części konferencji przedstawiłam podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania dotyczące nowej podstawy programowej przedmiotu historia w szkole podstawowej. Pod koniec spotkania Pan Tomasz Izajasz zaprosił nauczycieli do udziału w warsztatach poświęconym debatom, jednej z metod aktywizujących uczniów. Szczegóły tego spotkania niebawem na stronie MOEN.

Nauczyciele, którzy nie mogli uczestniczyć w konferencji, mogą odebrać publikację w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli.

Jolanta Gładkowska – doradca metodyczny

 

 

 

 

ZS nr 23 – Szkolne Dni Bydgoszczy

4 kwietnia 2017 roku  w ramach Szkolnych Dni Bydgoszczy 2017 uczniowie ze Szkolnego Koła Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w ZS nr 23 pod opieką  p. Ewy Jędrzejczak-Taranek oraz przy wsparciu nauczycieli: p. Joanny Dobber-Woźnickiej,  p. Grażyny Czajkowskiej, p. Doroty Jasienieckiej i p. Iwony Malickiej postanowili uczcić zbliżające się 671. urodziny miasta, które  dokładnie przypadają  19 kwietnia.

szczegóły

Materiał filmowy (otwórz link w nowej karcie):

https://www.youtube.com/watch?v=gYPuJAtByXQ&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=1RrvkPb_S6k&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=-yNy4Uw4wNc&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=gLo-LJcN9a8&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=C0jxten2RpE&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=eU_eSJX43x8&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=eU_eSJX43x8&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=7F04cUaIGrs&feature=em-share_video_user

Ważna informacja dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Szkolenie dotyczące Nowej podstawy programowej przedmiotu historia Szkoła podstawowa odbędzie się podczas konferencji metodycznej Jak dotrzeć do pokolenia Z? Kreatywność w służbie Klio 15. 05. 2017 r. (poniedziałek) w godzinach od 13.30  do 15.30 III LO, ul. przy ulicy Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy (sala konferencyjna (II piętro).

Zaproszenie

dla

nauczycieli historii  

II i III  etapu edukacji

na konferencję

JAK DOTRZEĆ DO POKOLENIA Z?

Kreatywność w służbie Klio 

 

spotkanie odbędzie się 15 maja 2017 r.(poniedziałek), w godzinach 13.30 – 15.30

w III Liceum Ogólnokształcącym

przy ulicy Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy

 sala konferencyjna (II piętro)

PROGRAM KONFERENCJI:

Część pierwsza

1.Prezentacja publikacji metodycznej Jak dotrzeć do pokolenia Z?  

wystąpienie dr Ewy Puls

2. Bydgostienalia. Młodzi młodym o Bydgoszczy – projekt międzyszkolny

moderatorzy – doradca metodyczny Jolanta Gładkowska, nauczyciel historii Agnieszka Górzyńska, nauczyciel historii Grzegorz Kacprzak

3. Bydgosko-wileńskie ścieżki Marszałka Józefa Piłsudskiego  – projekt międzynarodowy nauczyciel historii Ewa Jędrzejczak-Taranek

 

Część druga

1. Nowa podstawa programowa przedmiotu historia Szkoła podstawowa

doradca metodyczny Jolanta Gładkowska

ORGANIZATOR:  Klub  innowacyjnego poznawania historii i wiedzy o społeczeństwie                                oraz Małej Ojczyzny – Wehikuł czasu przy III Liceum Ogólnokształcącym

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia na  konferencję do 28 kwietnia 2017 r. telefonicznie  52 322 – 29 – 05  lub drogą mailową sekretariat@moen.edu.pl. W zgłoszeniu prosimy podać oprócz imienia i nazwiska nazwę szkoły, którą Państwo reprezentują. Liczba miejsc ograniczona do 60 osób.

MIEJSKI OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

zaprasza do udziału w

  seminarium dydaktyczno- historycznym

inaugurującym cykl spotkań dla nauczycieli historii

” NOWOŚCI Z GABINETU HISTORYKA I DYDAKTYKA”

pt.  Kształtowanie regionalnej świadomości historycznej w kontekście nowej podstawy programowej

PROGRAM SEMINARIUM:

 

1. Wystąpienia wprowadzające do dyskusji:

prof. dr hab. Albert Kotowski

dr hab. prof. UKW Zdzisław Biegański

dr Monika Opioła-Cegiełka

dr Ewa Puls

mgr Jolanta Gładkowska -  doradca metodyczny historii

2. Dyskusja i prezentacja dobrych praktyk

 

 

TERMIN SEMINARUIM  27. 03. 2017 r. ( poniedziałek), godzina 16.15 -  ok. 18.15

 

MIEJSCE: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW,

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 12, sala 14 (piętro główne)

 

ZGŁOSZENIA: do 23. 03. 2017 r. na adres sekretarza seminarium

 e- mail: ewapuls@ukw.edu.pl

 

Zapraszamy na warsztaty

 

 Metody i techniki nauczania – uczenia się historii  dla nauczycieli szkoły podstawowej

 

Cele spotkania

 

Uczestnicy:

 

  • porównają  wybrane jednostki tematyczne historii                                               i społeczeństwa  z propozycjami MEN przedstawionymi w projekcie rozporządzenia z  30. 12. 2016 r. (Historia klasa IV oraz klasy V-VIII)
  • ocenią  efektywność metod i technik tworzenia narracji historycznej wokół postaci na przykładzie Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego
  • opracują  scenariusze lekcji do wybranych wymagań szczegółowych                           z wykorzystaniem TIK *

 

PROWADZĄCY :

 

Jolanta Gładkowska – doradca metodyczny,

 

dr Ewa Puls –  nauczyciel Pałacu Młodzieży,  historyk, specjalizująca się w dydaktyce historii, autorka publikacji  z zakresu dydaktyki i historii edukacji, pracownik naukowo – dydaktyczny  UKW,

 

 

 

ODBIORCY: nauczyciele historii i społeczeństwa – II etap edukacji/ historii –  III etap edukacji

 

ILOŚĆ MIEJSC : 12 ( decyduje kolejność zgłoszeń)

 

 

 

TERMIN WARSZTATU:  27. 02. 2017 r. (poniedziałek), godzina 15.30 -  18.45, 4 godziny dydaktyczne

 

MIEJSCE: siedziba MOEN, ul. Sobieskiego 10. sala 61

 

 

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 24. 02. 2017 r.  Zgłoszenia należy kierować na adres organizatora: 

 

 e- mail: jolanta.gladkowska@moen.edu.pl

 

 

 

FORMA  BEZPŁATNA. 

 

*Przewidujemy publikację scenariusza/scenariuszy na stronie MOEN

 

 

Zaproszenie dla nauczycieli historii na zajęcia terenowe – Najstarsze bydgoskie kościoły 

W  imieniu prowadzącego zapraszam nauczycieli historii II, III  i IV etapu edukacji  na  zajęcia terenowe

Cel: ukazanie walorów architektonicznych najstarszych bydgoskich kościołów (fara i kościół garnizonowy)

Termin –  01. 10. 2016 r. (sobota), początek spotkania o 10.00. Przewidywany czas  ok. 2 godzin zegarowych.
Miejsce spotkania: Katedra

Prowadzący spotkanie: ks. Maciej Musiał

Proszę o potwierdzenie udziału do 29.09.(czwartek)

Organizator: jolanta.gladkowska@moen.edu.pl