Geografia – Aktualności

Zaproszenie
na interdyscyplinarne zajęcia terenowe
„Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH20″ 

szczegóły

Zaproszenie na zajęcia terenowe związane z Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego

Zaproszenie
na interdyscyplinarne zajęcia terenowe
„Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH20″ 

 

Trasa zajęć terenowych:

Barka Lemara – Introligatornia – Wyspa Młyńska – Centrum Pieniądza,
Zbiory Archeologiczne- Wieża Ciśnień – Muzeum Kanału Bydgoskiego.

Każdy uczestnik zajęć terenowych otrzyma materiały szkoleniowe oraz będzie mógł stworzyć scenariusze zajęć do powstającej publikacji o Bydgoszczy dla uczniów klas IV – VIII.

Adresaci:  nauczyciele geografii, historii oraz pozostałych przedmiotów.

Prowadzący: Kinga Puchowska i Tomasz Izajasz

Współorganizatorzy: Jolanta Piotrowska, Ewa Jędrzejczak-Taranek, Katarzyna Fredyk – doradcy metodyczni MOEN

Termin: 9 kwietnia 2018r. (poniedziałek), godzina 1530 – 1830.

Miejsce zbiórki: Barka Lemara przy Spichrzach na ul. Grodzkiej, Bydgoszcz.

Zajęcia terenowe są bezpłatne.

Proszę potwierdzić przybycie mailowo lub telefonicznie do 8 kwietnia 2018 r.

(jolanta.piotrowska@moen.edu.pl 506 787 929 lub ewa.jedrzejczak-taranek@moen.edu.pl  785 900 007)

Serdecznie zapraszamy,
J. Piotrowska, E. Jędrzejczak-Taranek, K. Fredyk

Dyżur metodyczny

Stały dyżur: poniedziałek godz. 12.00 – 13.30
lub w innym terminie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym

Szkolenia i warsztaty

Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa  na następujące formy szkolenia:

1. „Realizacja nowej podstawy programowej w klasie VII – zajęcia terenowe i metoda projektu w badaniach terenowych” – 15 listopada 2017 r. (bezpłatne)

2. „Ocenianie kształtujące na lekcjach geografii” – warsztaty 11 grudnia 2017 r. (odpłatność 50 zł)

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy jolanta.piotrowska@moen.edu.pl lub telefonicznie 506-787-929

Doradca metodyczny

Jolanta Piotrowska

Zaproszenie na konferencję metodyczną

Serdecznie zapraszam

nauczycieli geografii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

na spotkanie metodyczne

data spotkania: 11. 10. 2017 r. (środa)

miejsce spotkania: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, ul. Jana III Sobieskiego 10, Bydgoszcz

godz. 15.30, sala 61 ( II piętro)

W  programie spotkania:

 1.  Kawa powitalna.
 2. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
 3. Nowa podstawa programowa – metody i formy pracy z uczniem.
 4.  Zapoznanie z ofertą szkoleniową dla nauczycieli geografii  na rok 2016/2017
 5. Międzyszkolne  konkursy geograficzne.
 6. Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego  w świetle zmian w systemie oświaty – oferta na rok 2017/2018.
 7. Stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dyskusji.
 8. Wręczenie zaświadczeń.

Czas trwania ok. 90 minut

Proszę potwierdzić przybycie mailowo lub telefonicznie w celu przygotowania zaświadczeń do  9 października  2017 r.

Serdecznie zapraszam
Jolanta Piotrowska
Doradca metodyczny

                                                                  jolanta.piotrowska@moen.edu.pl

                                                                             tel. 506 – 787-929

Nowa podstawa programowa – propozycja warsztatów

Chciałabym Państwa zaprosić na spotkania warsztatowe dotyczące:

 1.  „Warunków realizacji podstawy programowej w klasie VII  SP”    24.04.2017 o godzinie 15.30 (poniedziałek),
 2. „Lekcje w terenie wg nowej podstawy programowej”  05.06.2017 r.  o godzinie 15.30 (poniedziałek)

Warsztaty odbędą się w siedzibie MOEN ul. Sobieskiego 10 w Bydgoszczy.

Proszę o zgłoszenia na adres mailowy: jolanta.piotrowska@moen.edu.pl lub telefonicznie 506-787-929.

Warsztaty są bezpłatne.

Serdecznie zapraszam Jolanta Piotrowska – doradca metodyczny

Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Globus”

Lp. Imię i nazwisko Szkoła Opiekun Uzyskane punkty
1. Stanisław Drewienkowski ZS nr 19 Renata Zalas

49

2. Aleksandra Szymańska G nr 23 Katarzyna Wawruk

47

3. Kacper Słowiński ZS nr 19 Paulina Konkel

44

4. Martyna Zastępowska ZS nr 23 Katarzyna Krajewska

43

5. Dawid Gańczewski ZS nr 27 Beata Fundamenska

43

6. Aleks Czarnecki ZS nr 12 Agnieszka Chojnacka

43

7. Tomasz Wilk G nr 23 Katarzyna Wawruk

43

8. Kacper Dziubich G nr 9 Iwona Żywiałowska

42

9. Kamil Gumiński G nr 24 Magdalena Andryańczyk

41

10. Maciej Krauze G nr 17 Anna Lauda-Michalska

39

11. Antonina Bocian ZS nr 27 Beata Fundamenska

39

12. Maksymilian Zech G nr 9 Iwona Żywiałowska

37

13. Aleksandra Nazaruk G nr 9 Iwona Żywiałowska

37

14. Gracjan Sass ZS nr 21 Zuzanna Piątkowska

37

Gratulacje dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Spotykamy się na II etapie  8 maja 2017 r. o godz. 13.00

Jolanta Piotrowska – doradca metodyczny

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY „GLOBUS”

Rozpoczyna się  III edycja Konkursu Geograficznego „Globus” dla klas pierwszych gimnazjum.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów i  nauczycieli do wzięcia udziału:

I etap – 27 marca 2017 r. godzina 13.00

II etap – 08 maja  2017 r. godzina 13.00

Mam nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku, będzie on cieszył się dużym zainteresowaniem.

Czekam na zgłoszenia do 20 marca 2016 r. na adres: jolanta.piotrowska@moen.edu.pl

Jolanta Piotrowska doradca metodyczny z geografii

W zakładce poniżej znajdą Państwo Regulamin i potrzebne załączniki.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

Szkolenie nt. nowej podstawy programowej z geografii

„Zmiany w podstawie programowej z geografii na rok 2017/2018”

              Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli geografii na szkolenie związane ze zmianami w nowej reformie oświaty. Szkolenie odbędzie się 9 stycznia 2017 r. w siedzibie MOEN ul. Sobieskiego 10 w Bydgoszczy o godzinie 15.30 (szkolenie jest bezpłatne).

Tematyka:

 1. Ramowe plany nauczania.
 2. Podstawa programowa z geografii w ośmioletniej szkole podstawowej.
 3. Ogólne cele kształcenia geograficznego.
 4. Treści nauczania i wymagania szczegółowe (co pozostało, co nowego)
 5. Warunki realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach

 

Proszę o zgłoszenia mailowe lub telefoniczne: jolanta.piotrowska@moen.edu.pl, 506-787-929.

Serdecznie zapraszam

Jolanta Piotrowska

Doradca metodyczny

SEMINARIA GEOGRAFICZNE – dobre praktyki

Zachęcam do udziału w seminariach organizowanych przez Instytut Geografii UKW i Koło Naukowe „Geosfera 24″  jako przykład dobrych praktyk.

 Jolanta Piotrowska doradca metodyczny z geografii MOEN.

ODKRYJ NA NOWO GEOGRAFIĘ!

POZNAJ PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA ! 

Pracownicy Instytutu Geografii UKW i Koło Naukowe Studentów Geografii Geosfera 24, serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich na kolejną edycję Seminarium Geograficznego pt. Nowe Horyzonty Geografii

Na tegoroczny cykl spotkań prezentujących wybrane zagadnienia z zakresu geografii, zapraszamy raz w miesiącu do gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Karola Szymanowskiego 3, na godz. 15:30.

Program każdego seminarium obejmuje wykład, spotkanie z pracownikami naukowymi Instytutu Geografii oraz dla chętnych, krótkie szkolenie biblioteczne z zakresu pozyskiwania Elektronicznych Baz Danych.

Tematyka spotkań *:

13.12.2016 Tropem geologicznej historii obszaru Polski– Łukasz Kubisiak, Przemysław Lewandowski, dr Marcin Hojan (Koło Naukowe Geosfera 24, Zakład Badań Historii Krajobrazu, Instytut Geografii, UKW)

10.01.2017 Ziemia – planeta miast – dr Dominika Muszyńska – Jeleszyńska (Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych, Instytut Geografii, UKW)

14.02.2017 Współczesne zmiany klimatu Ziemi – dr Monika Okoniewska, dr Mirosław Więcław (Zakład Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu, Pracowania Klimatologii, Instytut Geografii, UKW)

14.03.2017 Nowe trendy w turystyce – dr Alicja Gonia, dr Adrian Lubowiecki-Vikuk, dr Hanna Michniewicz- Ankiersztajn (Zakład Geografii Turystyki, Instytut Geografii, UKW)

11.04.2017 Mapa narzędziem geografa – dr Rafał Gotowski (Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii UKW)

* Program spotkań został przygotowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową dla szkół

ponadgimnazjalnych.

Seminaria będą odbywać się w powyżej podanych terminach. W zależności od formy i tematyki

spotkania będą trwały około 90 minut.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału grup zorganizowanych na adres e-mail: mirur@ukw.edu.pl (dr Mirosław Rurek).

Serdecznie zapraszamy!!!