Geografia – Aktualności

Szkolenia i warsztaty

Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa  na następujące formy szkolenia:

1. „Realizacja nowej podstawy programowej w klasie VII – zajęcia terenowe i metoda projektu w badaniach terenowych” – 15 listopada 2017 r. (bezpłatne)

2. „Ocenianie kształtujące na lekcjach geografii” – warsztaty 11 grudnia 2017 r. (odpłatność 50 zł)

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy jolanta.piotrowska@moen.edu.pl lub telefonicznie 506-787-929

Doradca metodyczny

Jolanta Piotrowska

Zaproszenie na konferencję metodyczną

Serdecznie zapraszam

nauczycieli geografii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

na spotkanie metodyczne

data spotkania: 11. 10. 2017 r. (środa)

miejsce spotkania: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, ul. Jana III Sobieskiego 10, Bydgoszcz

godz. 15.30, sala 61 ( II piętro)

W  programie spotkania:

 1.  Kawa powitalna.
 2. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
 3. Nowa podstawa programowa – metody i formy pracy z uczniem.
 4.  Zapoznanie z ofertą szkoleniową dla nauczycieli geografii  na rok 2016/2017
 5. Międzyszkolne  konkursy geograficzne.
 6. Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego  w świetle zmian w systemie oświaty – oferta na rok 2017/2018.
 7. Stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dyskusji.
 8. Wręczenie zaświadczeń.

Czas trwania ok. 90 minut

Proszę potwierdzić przybycie mailowo lub telefonicznie w celu przygotowania zaświadczeń do  9 października  2017 r.

Serdecznie zapraszam
Jolanta Piotrowska
Doradca metodyczny

                                                                  jolanta.piotrowska@moen.edu.pl

                                                                             tel. 506 – 787-929

Nowa podstawa programowa – propozycja warsztatów

Chciałabym Państwa zaprosić na spotkania warsztatowe dotyczące:

 1.  „Warunków realizacji podstawy programowej w klasie VII  SP”    24.04.2017 o godzinie 15.30 (poniedziałek),
 2. „Lekcje w terenie wg nowej podstawy programowej”  05.06.2017 r.  o godzinie 15.30 (poniedziałek)

Warsztaty odbędą się w siedzibie MOEN ul. Sobieskiego 10 w Bydgoszczy.

Proszę o zgłoszenia na adres mailowy: jolanta.piotrowska@moen.edu.pl lub telefonicznie 506-787-929.

Warsztaty są bezpłatne.

Serdecznie zapraszam Jolanta Piotrowska – doradca metodyczny

Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Globus”

Lp. Imię i nazwisko Szkoła Opiekun Uzyskane punkty
1. Stanisław Drewienkowski ZS nr 19 Renata Zalas

49

2. Aleksandra Szymańska G nr 23 Katarzyna Wawruk

47

3. Kacper Słowiński ZS nr 19 Paulina Konkel

44

4. Martyna Zastępowska ZS nr 23 Katarzyna Krajewska

43

5. Dawid Gańczewski ZS nr 27 Beata Fundamenska

43

6. Aleks Czarnecki ZS nr 12 Agnieszka Chojnacka

43

7. Tomasz Wilk G nr 23 Katarzyna Wawruk

43

8. Kacper Dziubich G nr 9 Iwona Żywiałowska

42

9. Kamil Gumiński G nr 24 Magdalena Andryańczyk

41

10. Maciej Krauze G nr 17 Anna Lauda-Michalska

39

11. Antonina Bocian ZS nr 27 Beata Fundamenska

39

12. Maksymilian Zech G nr 9 Iwona Żywiałowska

37

13. Aleksandra Nazaruk G nr 9 Iwona Żywiałowska

37

14. Gracjan Sass ZS nr 21 Zuzanna Piątkowska

37

Gratulacje dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Spotykamy się na II etapie  8 maja 2017 r. o godz. 13.00

Jolanta Piotrowska – doradca metodyczny

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY „GLOBUS”

Rozpoczyna się  III edycja Konkursu Geograficznego „Globus” dla klas pierwszych gimnazjum.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów i  nauczycieli do wzięcia udziału:

I etap – 27 marca 2017 r. godzina 13.00

II etap – 08 maja  2017 r. godzina 13.00

Mam nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku, będzie on cieszył się dużym zainteresowaniem.

Czekam na zgłoszenia do 20 marca 2016 r. na adres: jolanta.piotrowska@moen.edu.pl

Jolanta Piotrowska doradca metodyczny z geografii

W zakładce poniżej znajdą Państwo Regulamin i potrzebne załączniki.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

Szkolenie nt. nowej podstawy programowej z geografii

„Zmiany w podstawie programowej z geografii na rok 2017/2018”

              Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli geografii na szkolenie związane ze zmianami w nowej reformie oświaty. Szkolenie odbędzie się 9 stycznia 2017 r. w siedzibie MOEN ul. Sobieskiego 10 w Bydgoszczy o godzinie 15.30 (szkolenie jest bezpłatne).

Tematyka:

 1. Ramowe plany nauczania.
 2. Podstawa programowa z geografii w ośmioletniej szkole podstawowej.
 3. Ogólne cele kształcenia geograficznego.
 4. Treści nauczania i wymagania szczegółowe (co pozostało, co nowego)
 5. Warunki realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach

 

Proszę o zgłoszenia mailowe lub telefoniczne: jolanta.piotrowska@moen.edu.pl, 506-787-929.

Serdecznie zapraszam

Jolanta Piotrowska

Doradca metodyczny

SEMINARIA GEOGRAFICZNE – dobre praktyki

Zachęcam do udziału w seminariach organizowanych przez Instytut Geografii UKW i Koło Naukowe „Geosfera 24″  jako przykład dobrych praktyk.

 Jolanta Piotrowska doradca metodyczny z geografii MOEN.

ODKRYJ NA NOWO GEOGRAFIĘ!

POZNAJ PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA ! 

Pracownicy Instytutu Geografii UKW i Koło Naukowe Studentów Geografii Geosfera 24, serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich na kolejną edycję Seminarium Geograficznego pt. Nowe Horyzonty Geografii

Na tegoroczny cykl spotkań prezentujących wybrane zagadnienia z zakresu geografii, zapraszamy raz w miesiącu do gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Karola Szymanowskiego 3, na godz. 15:30.

Program każdego seminarium obejmuje wykład, spotkanie z pracownikami naukowymi Instytutu Geografii oraz dla chętnych, krótkie szkolenie biblioteczne z zakresu pozyskiwania Elektronicznych Baz Danych.

Tematyka spotkań *:

13.12.2016 Tropem geologicznej historii obszaru Polski– Łukasz Kubisiak, Przemysław Lewandowski, dr Marcin Hojan (Koło Naukowe Geosfera 24, Zakład Badań Historii Krajobrazu, Instytut Geografii, UKW)

10.01.2017 Ziemia – planeta miast – dr Dominika Muszyńska – Jeleszyńska (Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych, Instytut Geografii, UKW)

14.02.2017 Współczesne zmiany klimatu Ziemi – dr Monika Okoniewska, dr Mirosław Więcław (Zakład Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu, Pracowania Klimatologii, Instytut Geografii, UKW)

14.03.2017 Nowe trendy w turystyce – dr Alicja Gonia, dr Adrian Lubowiecki-Vikuk, dr Hanna Michniewicz- Ankiersztajn (Zakład Geografii Turystyki, Instytut Geografii, UKW)

11.04.2017 Mapa narzędziem geografa – dr Rafał Gotowski (Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii UKW)

* Program spotkań został przygotowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową dla szkół

ponadgimnazjalnych.

Seminaria będą odbywać się w powyżej podanych terminach. W zależności od formy i tematyki

spotkania będą trwały około 90 minut.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału grup zorganizowanych na adres e-mail: mirur@ukw.edu.pl (dr Mirosław Rurek).

Serdecznie zapraszamy!!!

SPOTKANIE METODYCZNE NAUCZYCIELI GEOGRAFII

Zapraszam 

na spotkanie metodyczne dla nauczycieli geografii III i IV etapu edukacyjnego

03 października 2016 r. (poniedziałek)

godz. 15.30

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli

ul.Jana III Sobieskiego 10 w Bydgoszczy

sala 61 (II piętro)

Jolanta Piotrowska

doradca metodyczny

Finał II Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Globus”

11 kwietnia 2016 r. w siedzibie MOEN odbył się finał II Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Globus”. Przystąpiło do niego 16 uczniów klas pierwszych   bydgoskich gimnazjów. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami geograficznymi. Oto wyniki:

I miejsce –  Wiktoria Toth – ZS nr 27    (opiekun:  Grażyna Chronowska)

II miejsce – Kinga Masełko – ZS nr 23    (opiekun: Katarzyna Krajewska)

III miejsce – Sandra Sprucińska – G nr 24   (opiekun: Magdalena Andryańczyk)

Serdecznie gratuluję zarówno uczniom jak i ich nauczycielom.

Do zobaczenia za rok!

Jolanta Piotrowska – doradca metodyczny

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

 

 

Warsztaty terenowe z gleboznawstwa

 

Zaproszenie

na warsztaty: „Świat pod naszymi stopami – geografia gleb”

 dla nauczycieli  geografii III i IV etapu edukacyjnego 

Serdecznie zapraszam  na warsztaty dotyczące  różnych zagadnień (na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) związanych ze zróżnicowaniem geograficznym gleb Polski.

Plan  warsztatów:

 1. Zróżnicowanie gleb Polski – wykład i warsztaty audytoryjne;
 2. Gleby i ich znaczenie w środowisku miejskim – wykład;
 3.  Interpretacja podstawowych właściwości gleb – warsztaty terenowe:
  1. gleba naturalna;
  2. gleba technogeniczna (miejska).
 4. 4.      Panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń w nauczaniu o pedosferze.

Warsztaty poprowadzą pracownicy Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu UMK w Toruniu -  dr Przemysław Charzyński i dr Marcin Świtoniak.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat i materiały szkoleniowe.

Termin: 20 kwietnia 2016 r. (środa)  godzina 1600.

Czas: 4 godziny dydaktyczne

Cena: 60 zł

Miejsce: teren Zespołu Szkół dla Dorosłych, ul. Wiślana 27, Bydgoszcz


(Zgłoszenia proszę kierować e-mailem: jolanta.piotrowska@moen.edu.pl lub telefonicznie: 506 787 929  do 18.04. 2016 r. Odpłatność proszę uiszczać na konto:15 1240 6452 1111 0010 5405 8175, tytuł wpłaty: MOEN- G, „tytuł szkolenia”. Kopię dowodu wpłaty proszę przynieść na spotkania). Proszę potwierdzić przybycie w celu przygotowania zaświadczeń.


Serdecznie zapraszamy
Jolanta Piotrowska

doradca metodyczny 

dr Przemysław Charzyński i dr Marcin Świtoniak

 Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu UMK                                                                           

 

 

 

                                                                       

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Globus” – etap I

 

Komisja w składzie:

 1. Jolanta Piotrowska – przewodnicząca, doradca metodyczny z geografii MOEN,
 2. Jolanta Gładkowska – członek komisji, doradca metodyczny MOEN

po sprawdzeniu i podliczeniu punktów wszystkich prac, zakwalifikowała do II etapu następujących uczniów:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Szkoła Opiekun Uzyskane punkty
1. Sandra Sprucińska G nr 24 Magdalena Andryańczyk

53

2. Artur Sakowski ZS nr 12 Natalia Brończyk

53

3. Kinga Masełko ZS nr 23 Katarzyna Krajewska

52

4. Damian Ossowski G nr 23 Katarzyna Wawruk

49

5. Wiktoria Toth ZS nr 27 Grażyna Chronowska

47

6. Piotr Liszewski ZS nr 12 Natalia Brończyk

46

7. Sebastian Jakubczak ZS Sicienko Katarzyna Burchardt

46

8. Marta Radkowska ZS nr 23 Katarzyna Krajewska

45

9. Dominik Januchowski ZS nr 23 Katarzyna Krajewska

44

10. Miłosz Wasilewski G nr 23 Katarzyna Wawruk

44

11. Aleksander Bednarek G nr 6 Bożena Dirbach

40

12. Bartosz Barwiński G nr 9 Iwona Żywiałowska

40

13. Andrzej Cholewiński ZS nr 8 K. Krajewska

38

14. Laura Wieprzycka ZS nr 12 Natalia Brończyk

38

15. Mikołaj Drojma ZS Sicienko Katarzyna Burchardt

38

16. Maciej Tokarski G nr 23 Katarzyna Wawruk

38

Maksymalna liczba punktów wynosiła 64.

Do drugiego etapu decyzją komisji zakwalifikowano osoby, które uzyskały min. 38 punktów.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

Spotykamy się 11 kwietnia 2016 r. na drugim etapie.

Jolanta Piotrowska

Doradca metodyczny z geografii

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY „GLOBUS” – II edycja

Rozpoczyna się  II edycja Konkursu Geograficznego „Globus” dla klas pierwszych gimnazjum.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów i  nauczycieli do wzięcia udziału:

I etap – 14 marca 2016 r. godzina 13.00

II etap – 11 kwietnia 2016 r. godzina 13.00

Mam nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku, będzie on cieszył się dużym zainteresowaniem.

Czekam na zgłoszenia do 11 marca 2016 r. na adres: jolanta.piotrowska@moen.edu.pl

Jolanta Piotrowska doradca metodyczny z geografii

W zakładce poniżej znajdą Państwo Regulamin i potrzebne załączniki.

Regulamin konkursu geograficznego GLOBUS II edycja.