Mikołajkowa_paczka (1)

 

Nauczycielko/nauczycielu, animatorze/animatorko, artysto i artystko!

Nie stójcie w miejscu. Zapraszamy na objazd!

Kto zna to uczucie kiedy zdjęcia z projektu wyglądają świetnie, a w rzeczywistości nic się nie udawało? Jaki jest sposób na frekwencję? Co robić kiedy nasz projekt wywołuje konflikt w środowisku lokalnym? Jak radzić sobie z grupą? Jak zachować równowagę pomiędzy zaangażowaniem a życiem prywatnym? Co różni edukację kulturową od kulturalnej? Co po to robimy? O tych i o wielu innych kwestiach chcemy dyskutować z praktykami i na konkretnych przykładach. Dlatego zapraszamy w objazd!

t1

Realizacje projektów dofinansowanych w konkursie Struktury Kultury 2017 dobiegają końca. 6 wyjątkowych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej objęło miejscowości: Bydgoszcz, Czerniewice, Chełmno, Chełmżę, Gzin, Ostromecko, Tucholę, Solec Kujawski, Jabłonowo Pomorskie i inne. Zapraszamy na kulturalną wycieczkę szlakiem miejsc, w których odbywały się działania. Spotkamy się z ich autorami, uczestnikami, wysłuchamy opowieści, wymienimy się doświadczeniami. Objazdy ze Strukturami Kultury to świetna okazja do odwiedzenia interesujących miejsc w naszym województwie. To także szansa na nieformalną dyskusję o artystycznych i edukacyjnych pomysłach, a także możliwość poznania interesujących artystów, animatorów kultury, nauczycieli.

Wszystkim, którzy interesują się edukacją kulturową, myślą o własnych projektach i chcieliby wziąć udział w przyszłorocznym konkursie grantowym Struktur Kultury w szczególności polecamy wyruszenie z nam w teren!

Objazd I – piątek, 20.10.2017 godziny. 11:00-19:00 Trasa: Bydgoszcz – Solec Kujawski – Tuchola – Bydgoszcz

> godz. 11:30-12:30 – Łap Kulturę!/ SOLEC KUJAWSKI

Projekt łączy kulturę i sztukę z nauką. Przeprowadzone zostały lekcje fizyki i matematyki: w teatrze, w filharmonii, w galerii (gra świateł, ekspozycja), w autobusie (gra uczniów
na wiolonczeli i gitarze w trakcie jazdy Solec-Bydgoszcz-Solec – rozchodzenie się dźwięków i siła odśrodkowa, zabawa częstotliwością, amplitudą fali dzwiękowej poprzez zmianę wysokości i głośności dzwięku i drgań), na dworcu PKP (przy współpracy z Centrum Aktywności i Edukacji – czytanie fragmentów książek, opowiadań, przy współpracy ze Szkołą Muzyczną – koncert), w studiu nagrań, w plenerze (przystań nad Wisłą), w bibliotece (Centrum Aktywności i Edukacji), Radiowe Centrum Nadawcze (fale radiowe wpływ

na środowisko, człowieka, plusy, minusy). „Łap kulturę” to projekt, który zachęcał do integracji międzypokoleniowej przez spotkania z eksperymentami, doświadczeniami. Po każdej wizycie w teatrze, w operze i innych miejscach, dzieliliśmy się relacją i opinią z innymi za pomocą różnych środków komunikacji, budując tym samym relacje między pokoleniami i mieszkańcami naszej gminy.

Autorki: Małgorzata Walczak, Gabriela Walczak

Fb: https://www.facebook.com/%C5%81AP-Kultur%C4%99-1383121535115577/

> godz. 14:00-16:00 – Kobieta. Wydobywanie/ TUCHOLA

Pomysł projektu nabrał konkretnych kształtów na lekcji języka polskiego, kiedy jedna
z uczennic wyjątkowo ucieszyła się, że kolega nazwał ją… „loszką”. A reszta klasy śmiała się serdecznie. Projekt zaadresowany został zatem do dziewcząt w wieku gimnazjalnym, a polegał z jednej strony na bezpośrednim kontakcie gimnazjalistów z bliskimi im kobietami (w celu porozmawiania – według przygotowanego wcześniej arkusza – z kobietami, którym wcześniej tyle uwagi nie poświęcali) oraz na kontakcie z profesjonalistami, którzy pomogli im dokumentować własną pracę i pokazali, że problem kobiecy nie jest fanaberią, a narastającym problemem społecznym. Zaproponowaliśmy konkursy z kobietą w roli głównej, a całe przedsięwzięcie zakończyła konferencja poświęcona… kobietom.

Autorzy: Martyna Olejnik, Tomasz Kotowski

Fb: https://www.facebook.com/kobieta.wydobywanie

> godz. 17:00-19:00 Supermoce ćwiczenia z dziewczyństwa/ BYDGOSZCZ

SUPERMOCE – ćwiczenia z dziewczyństwa to ko/lekcja:
1. wspólna „lekcja” w wakacje dla osób, które do szkoły jeszcze chodzą i dla tych, które już dawno z niej wyszły; 2. kolekcja ćwiczeń bazująca na rekonstrukcji gestów artystycznych artystek, podejmujących temat tożsamości. Aby ułatwić dostęp do Supermocy, w 13 miejscowościach kujawsko-pomorskiego zainicjowana została sieć lokalnych klubów dziewczyńskich, otwartą bez względu na płeć i wiek strukturę, w której dziewczyństwo to stan umysłu i mieszanie kodów, pozwalająca płynnie przechodzić do dojrzałości. W klubach odbyły się „powtórki ze sztuki”. Przy rekonstrukcjach historycznych odtwarzanie historii to przypominanie dla potrzeb publicznych o zwycięskich wydarzeniach. Nasze rekonstrukcje są dla potrzeb prywatnych i przypominają poprzez sztukę o supermocach drzemiących w każdej osobie i o społeczno- kulturowym wpływie na tożsamość.

Autroki: Danuta Milewska, Emilia Wysocka-Stankiewicz

Więcej: http://www.edukacjakulturowa.pl/home/2017/9/24/supermoce-wiczenia-z- dziewczystwa-projekt-w-woj-kujawsko-pomorskim

Fb: https://www.facebook.com/cwiczeniazdziewczynstwa

 

Objazd II – piątek, 27.10.2017 godz. 9:00-19:00

Trasa: Bydgoszcz – Toruń – Jabłonowo Pomorskie – Bydgoszcz

> godz. 9:30-11:30 – Do domu/ TORUŃ

Ideą projektu było spotkanie osób należących do dwóch różnych grup społecznych czyli osób niepełnosprawnych i młodzieży ze szkół prywatnych by podjąć rozważania o uchodźcach. Naszym zamiarem było uruchomienie emocji i ożywienie dyskusji na temat poszukiwania własnego miejsca na ziemi. Poprzez zagłębianie się w temat uchodźstwa chcieliśmy spowodować obopólne przebudzenie zarówno dla uczestników jak i oglądających. Chcieliśmy stworzyć swoiste laboratorium kreatywności, by uruchomić proces uzewnętrznienia twórczych myśli wśród uczestników. Szczególnie zależało nam na tym, aby odbiorcy projektu zrozumieli zagrożenie płynące z rasizmu, ksenofobii, uprzedzeń i szerzenia mowy nienawiści. Efektem końcowym projektu były performense plenerowe. Całość została opowiedziana

za pomocą teatru ożywionej formy. Finałowa prezentacja miała na celu aktywizować nie tylko uczestników poprzez proces tworzenia, ale też widza. Z naszym performensem chceliśmy dotrzeć do takich miejsc, w których tego typu działania nie były dotąd popularne.
Autorzy: Damian Droszcz, Dominika Miękus

Więcej: http://www.edukacjakulturowa.pl/home/2017/9/13/do-domu-performance- spoeczny-o-bezdomnoci-w-woj-kujawsko-pomorskim

> godz. 14:00-17:00 – Kulturalne podwórko/ JABŁONOWO POMORSKIE

„Kulturalne podwórko” to projekt, który zakłada aktywność kulturową uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego oraz ich rodzeństwa, rodziców, dziadków, skoncentrowaną wokół miejsca w centrum Jabłonowa Pomorskiego, które dawniej było targowiskiem miejskim, a obecnie jest miejscem zaniedbanym i opuszczonym. Miejsce to ma jednak pewien potencjał, polegający na tym, że jest to miejsce lubiane przez mieszkańców, powszechnie dostępne (łączy dwie części miasteczka), otoczone starymi murami. znajdują się tam także budynki należące do miasta, które można wykorzystać jako niezbędna infrastrukturę (toalety, budynek pełniący obecnie funkcję magazynu). Projekt zakłada wspólne uczestnictwo uczniów SP wraz z wybraną osobą dorosłą (rodzicem, dziadkiem, rodzeństwem itp.). Podczas trwania projektu chcielibyśmy ożywić to miejsce i jednocześnie, poprzez aktywność uczestników projektu, dostosować to miejsce do potrzeb rodzin i uczynić je ładniejszym. Podczas projektu na „Kulturalnym podwórku” odbędą się warsztaty ceramiczne, warsztaty malarskie, warsztaty tworzenia muralu, warsztaty fotograficzne, warsztaty ogrodnicze oraz warsztaty tworzenia mebli z palet.

Autorki: Anna Berent, Justyna Prajs,

Fb: https://www.facebook.com/KulturalnePodworko/

> godz. 18:00-19:00 – Magiczny świat literatury/ BYDGOSZCZ

Projekt jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, dzieci-rodzice-dziadkowie. Chcemy sprawić aby każde z nich chciało sięgać po książkę z przyjemnością, żeby miało świadomość, że każda przeczytana historia może nauczyć ich czegoś nowego. Dlatego tak ważna w naszym projekcie jest szwedzka literatura dziecięca. W szwedzkich książkach nie ma cenzury, życie przedstawiane jest tam w realistyczny sposób, dzięki temu łatwiej możemy się utożsamić

z bohaterem książki. Wbrew pozorom książki nie uczą tylko dzieci, uczą także nas dorosłych i warto właśnie tą kwestię uświadomić rodzicom i dziadkom.
Chcemy również by warsztaty, które zaproponujemy naszym odbiorcą były twórcze
i kreatywne, by podczas nich każdy coś stworzył – książkę , listę propozycji czytelniczych dla bibliotek.

Autorki: Anna Krajewska, Aleksandra Wojtecka

Fb: https://www.facebook.com/magicznyswiatliteratury

Udział w objazdach jest bezpłatny.
Zapewniamy ciepłe napoje i drobne przekąski. Obowiązuje rejestracja. Prosimy o przesłanie wiadomości na adres: wiktoria.szczupacka@struktury-kultury.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń.

t

 

„Moje wileńskie korzenie” – zaproszenie

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli

zaprasza

nauczycieli historii wraz z uczniami

na spotkanie ze świadkiem historii

Panią Marią Pasińską

temat spotkania: „Moje wileńskie korzenie”

  data spotkania: 23. 10. 2017 r. (poniedziałek),

                              miejsce spotkania: Pałac Młodzieży

        godz. 9.00 – 11.00 (sala widowiskowa)

Organizator:

 

Ewa Jędrzejczak-Taranek - doradca metodyczny  tel. 785900007

Ewa Puls – pracownik Pałacu Młodzieży

 

Zainteresowanych nauczycieli, którzy nie dokonali rezerwacji na spotkanie proszę o kontakt telefoniczny do 20 października 2017 r.

 

Zaproszenie

I MAŁY KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA

pod hasłem „Zadbaj o czyste powietrze

dla nas i przyszłych pokoleń!”

TERMIN: 27 października 2017r.

MIEJSCE: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Sobieskiego 10  w Bydgoszczy

ODBIORCA: uczniowie klas IV-VII (max. 8 osób ze szkoły)

ZAPROSZENIE NA I KONGRES EKOLOGICZNY

Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom serdeczne życzenia realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu, uśmiechu każdego dnia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Zaproszenie

Jako centrum Certyfikacyjne Pearson Test of English zapraszamy na bezpłatny próbny test PTE General poziom B2, który odbędzie się 19 października w WSB w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 74.

Próbny test pomoże:

 • zbadać obecne kompetencje językowe
 • podjąć decyzję o podejściu do oficjalnego egzaminu PTE General

Test podzielony jest na dwie części:

 • 2-godzinna część pisemna (17:00 – 19:00)
 • 10 minutowa część ustna (16:00 – 17:00 i od 19:00 – 10:00)

Test PTE General B2 pozwala na uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3.

Informacje szczegółowe znajdują się poniżej.

Centrum Języków Obcych WSB z okazji Dnia Nauczyciela przygotowało niespodziankę dla wszystkich nauczycieli – i nie tylko! W ramach obchodów tego święta organizujemy całkowicie DARMOWY próbny egzamin PTE General na poziomie B2. Przyjdź 14 października do WSB w Toruniu lub 19 października do WSB w Bydgoszczy i weź udział w egzaminie pisemnym oraz ustnym. Sprawdź swoje umiejętności, podejmij wyzwanie, pozbądź się stresu. Zarejestruj się i dołącz do nas, a jeśli nie czujesz się jeszcze na tyle pewnie, by przystąpić do oficjalnej sesji certyfikacyjnej - zapisz się na kurs przygotowujący!
Egzamin próbny – Bydgoszcz
Egzamin próbny – Toruń
Czy wiesz, że egzaminy PTE General na poziomie B2:
 • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób,
 • które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego
 • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego
 • są przyjazne – nie mają wydzielonej części gramatycznej

NIEODPŁATNE WARSZTATY „Ocenianie prac maturalnych na poziomie podstawowym zgodnie z kryteriami OKE”

ZAPRASZAM NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA

NIEODPŁATNE WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

„Ocenianie prac maturalnych na poziomie podstawowym zgodnie z kryteriami OKE” 

Imię i nazwisko doradcy metodycznego: Aleksandra Górna

Prowadzący: Aleksandra Górna, doradca metodyczny języka niemieckiego, egzaminator powtórnego sprawdzania pisemnych prac maturalnych z języka niemieckiego

Termin warsztatów: 09.10.2017, godz. 15.30 – 17.00

Miejsce warsztatów: MOEN ul. Sobieskiego 10

Cel warsztatów:

Ocenianie pisemnych prac maturalnych na poziomie podstawowym zgodnie z kryteriami OKE.

Program spotkania:

 1. Przypomnienie kryteriów oceniania.
 2. Ocenianie przykładowych prac.
 3. Ocenianie prac swoich uczniów
 4. Wymiana doświadczeń

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 5 października na adres aleksandra.gorna@moen.edu.pl

Zapraszamy na spotkanie przewodniczące zespołów samokształceniowych: – nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Spotkanie odbędzie się 5 października 2017 (czwartek) o godz. 16.00

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, aula.

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Celem spotkania:
- analiza zmian w prawie oświatowym jako podstawa do planowania pracy zespołu,
- wymiana doświadczeń związanych z planowaniem i organizacją przedsięwzięć na terenie placówki.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zainteresowanie zagadnieniem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 4 października 2017  na adres:  gabriela.kurek@moen.edu.pl
lub sms (treść: przewod. 5.10.)  na   t. 695 411 933

 

Organizatorzy:
Gabriela Kurek
Wiesława Kuchenbecker
doradcy metodyczni MOEN

Zapraszamy na szkolenie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Spotkanie odbędzie się 4 października 2017  (środa) o godz. 16.30

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58.

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Szkolenie poprowadzą Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek
– eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zainteresowanie zagadnieniem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 4 października 2017  na adres:  gabriela.kurek@moen.edu.pl
lub sms (awans 4.10.) na   t. 695 411 933

Projekt z ZUS

Zapraszamy Państwa i uczniów do przystąpienia do projektu edukacyjnego pod nazwą „Projekt z ZUS” skierowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Celem Projektu jest uświadomienie młodym ludziom jaka rolę w życiu każdego człowieka  pełnią ubezpieczenia społeczne. W trakcie realizacji Projektu uczniowie  poznają podstawy  obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki i prawa ubezpieczonych, płatników i świadczeniobiorców a także na jakie świadczenia mogą liczyć osoby ubezpieczone.

szczegóły

image002