Zespół SPE zaprasza na szkolenie połączone z wymianą praktyk – oferta dla nauczycieli przedszkoli

Zapraszamy  nauczycieli przedszkoli  na szkolenie połączone  z wymianą dobrych praktyk w obszarze: „System Przywilej – Zasada  – Konsekwencja w pracy z dzieckiem z cechami nadpobudliwości psychoruchowej i jego grupą przedszkolną”

Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) w godz. 16.00-18.00 w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” ul. Powalisza 8 (Fordon)

Udział nauczycieli jest możliwy tylko po wcześniejszej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia (do 10 listopada) przyjmuje Agnieszka Beśka-Zasadowska:

e-mail: agnieszka.beska-zasadowska@moen.edu.pl lub pod nr. tel. 523222905 w. 159; 608667444; 785122701.

1

Podziękowania za dotychczasową współpracę

wraz z serdecznymi życzeniami spełnienia,

realizacji wspaniałych wyzwań

i radości z pracy nauczyciela

                                                       składają

pracownicy Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli

 

Szkolenie dla nauczycieli opiekunów stażu

 

Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli opiekunów stażu.

Spotkanie odbędzie się 19 października 2016 (środa) o godz. 17.00

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58.

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Szkolenie poprowadzą Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek
– eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zainteresowanie zagadnieniem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 18 października 2016  na adres:  gabriela.kurek@moen.edu.pl
lub sms  na   t. 695 411 933

 

 

 

 

Szkolenie z awansu na stopień nauczyciela kontraktowego

Zapraszamy na szkolenie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

 Spotkanie odbędzie się 12  października (środa) o godz. 16.30 w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli, ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58.
Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.
Szkolenie poprowadzą Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek – eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zainteresowanie zagadnieniem.
Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 11 października 2016  na adres:  gabriela.kurek@moen.edu.pl
lub sms  na   t. 695 411 933

Sprawozdanie z konferencji

Dnia 29.09.2016 odbyła się w budynku Biblioteki UKW konferencja pt. „Bąbel w przedszkolu” – czyli jak rozwijać umiejętności matematyczne dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowywać je do życia w społeczeństwie obywatelskim. W organizowanej przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli oraz Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego konferencji uczestniczyło ponad 200 dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i oddziałów zerowych szkół podstawowych oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Konferencja miała na celu przedstawienie nowoczesnego podejścia do edukacji matematycznej dzieci. Interdyscyplinarne ujęcie możliwości oraz potrzeb wzmacniania dzieci oraz prezentacja doświadczeń praktyków zachęciły uczestników do podejmowania niestandardowych inicjatyw wspierających rozwój dziecka w okresie przedszkolnym.

dsc_1535dsc_1528dsc_1518dsc_1511dsc_1505 dsc_1504 dsc_1493 dsc_1491

 

 

Zapraszamy na szkolenie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Spotkanie odbędzie się 6 października (czwartek) o godz. 16.00 w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli, ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58
Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.
Szkolenie poprowadzą Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek – eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zainteresowanie zagadnieniem.
Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 5 października 2016  na adres:  gabriela.kurek@moen.edu.pl
lub sms  na   t. 695 411 933

Szkolenie z awansu na stopień mianowanego

Zapraszamy na szkolenie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Szkolenie jest nieodpłatne. Spotkanie odbędzie się 4 października (wtorek) o godz. 16.00 sala 58 MOEN. Przewidziany czas trwania – 3 godz. dydaktyczne. Szkolenie poprowadzi dr Małgorzata Ostrowska. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przynależność do sieci współpracy dla młodych nauczycieli „A” lub „B”, lub zgłoszenie akcesu do jednej z tych sieci. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje (do piątku!):

Agnieszka Beśka-Zasadowska

tel. 523222905 w. 159; 608667444

agnieszka.beska-zasadowska@moen.edu.pl

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli.

Proponowane szkolenia finansowane są ze środków Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty, realizowane w ramach XVII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2016 r.

Temat szkolenia:
Tworzenie, ewaluacja, modyfikacja koncepcji pracy szkoły na podstawie diagnozy potrzeb, oczekiwań nauczycieli, rodziców, uczniów, środowiska lokalnego oraz wymagań określonych. 

Liczba godzin: 5

Terminy do wyboru:

 • 20.09.2016, w godz. 16.00 – 20.00 Toruń
 • 24.09.2016, w godz. 9.00 – 13.00 Bydgoszcz
 • 27.09.2016, w godz. 16.00 – 20.00 Toruń
 • 29.09.2016, w godz. 16.00 – 20.00 Toruń
 • 01.10.2016, w godz. 9.00 – 13.00 Bydgoszcz
 • 04.10.2016, w godz. 16.00 – 20.00 Toruń
 • 11.10.2016, w godz. 15.00 – 19.00  Włocławek

Temat szkolenia:
Współpraca nauczycieli w zakresie planowania, organizowania, ewaluacji oraz modyfikowania procesów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym działania nauczycieli pracujących w jednym oddziale klasowym.

Liczba godzin: 15

Terminy do wyboru:

 • 23 – 24.09.2016 r.  Toruń
 • 30.09. – 01.10.2016 r. Bydgoszcz
 • 07 – 08.10.2016 r. Włocławek
 • 28 – 29.10.2016 r. Toruń
 • 04 – 05.11.2016 r. Bydgoszcz

Zajęcia realizowane będą w piątki w godzinach 15.00 – 19.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 17.00.

Zapisz się online

Informacje dodatkowe: 
Szkolenia adresowane są do nauczycieli czynnych zawodowo, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych i liceach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 5 osób z jednej rady pedagogicznej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów do udziału w projekcie edukacyjnym ”Projekt z ZUS”.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i budowanie świadomości młodego pokolenia.

Skierowany jest on do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy. Młodzież powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek.

Gimnazjaliści muszą uczestniczyć w przynajmniej jednym projekcie edukacyjnym a ocena z niego jest uwzględniana na świadectwie. Dlatego proponujemy wykorzystanie metody projektu do przeprowadzenia dla uczniów szkół gimnazjalnych jednej lekcji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jest ona powiązana z programem wiedzy o społeczeństwie.

„Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłoszą.

Zapewniamy materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Powstały one przy współpracy z metodykiem nauczania. Mają one atrakcyjną formę dla uczniów. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen.

Wszystkie materiały są dostępne na stronie http://beta.zus.pl/edukacja/gimnazja/materialy  Zapewniamy również opiekę merytoryczną oraz szkolenia dla nauczycieli – opiekunów projektu.

Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie jest wykonanie materiału wyjaśniającego dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Temat może być przedstawiony w postaci krótkiego filmu, plakatu, komiksu lub prezentacji. Nad projektem uczniowie pracują w 3-5 osobowych zespołach. Najwyżej ocenione w konkursie szkolnym prace trafią do bydgoskiego Oddziału ZUS i zostaną zaprezentowane na stronie www.zus.pl/edukacja

Nauczycieli zainteresowanych realizacją „Projektu z ZUS” w roku szkolnym 2016/2017 prosimy o nadsyłanie zgłoszeń, w formie elektronicznej na adres: alina.szalkowska@zus.pl lub pocztą na adres: ZUS Oddział w Bydgoszczy, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz. W zgłoszeniu proszę podać:

 • nazwę szkoły,
 • liczbę uczniów biorących udział w projekcie,
 • termin realizacji projektu.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Alina Szałkowska telefonicznie pod numerem 52 3418124 lub elektronicznie pod adresem: alina.szalkowska@zus.pl oraz osobiście podczas spotkań w ZUS lub w szkole.

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie i zapraszamy do współpracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza do III edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” i do Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Ten autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma pomóc młodzieży w zrozumieniu tematyki ubezpieczeń społecznych i uświadomić im istotną rolę ubezpieczeń w dorosłym życiu.

Wiedza zdobyta podczas „Lekcji z ZUS” bardzo przyda się, gdy jako pracownicy lub właściciele firm zetkną się z zagadnieniami ubezpieczeń społecznych.

Dzięki „Lekcjom z ZUS” młodzi ludzie poznają podstawy obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki jego uczestników i rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym oraz zdobędą umiejętności użyteczne na rynku pracy np. jak zgłosić siebie do ZUS jako przedsiębiorcę, jak zgłosić zatrudnione osoby, jak rozliczyć składki za pomocą e-urzędu, czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Projekt obejmuje cztery lekcje. Wszystkie materiały dla nauczycieli i uczniów dostępne są stronie www.zus.pl/edukacja . Zapewniamy również pomoc merytoryczną.

Uczniów, którzy wezmą udział w programie zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, która od tego roku zastąpi dawny Konkurs Wiedzy. Olimpiada jest trzyetapowa. Etap I szkolny odbędzie się 29 listopada 2016, II etap wojewódzki 14 marca 2017 r., a finał – 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w „Lekcjach z ZUS” w roku szkolnym 2016/2017 prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 września, w formie elektronicznej na adres: alina.szalkowska@zus.pl lub pocztą na adres: ZUS Oddział w Bydgoszczy, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz.

Natomiast zgłoszenie udziału w olimpiadzie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych prosimy przesłać pocztą do 14 listopada na adres Komitetu Wojewódzkiego: ZUS Oddział w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, pokój 330, 87-100 Toruń.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Alina Szałkowska, telefonicznie pod numerami 52 3418124, 502412479 lub elektronicznie pod adresem: alina.szalkowska@zus.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie.