II spotkanie sieci dyrektorów przedszkoli

Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie sieci dyrektorów przedszkoligodz. 9.00,  22 sierpnia 2016 r. (poniedziałek), sala 40. Przypominam, że pracujemy nad poprawą efektywności współpracy z rodzicami. Zgodnie z formułą sieci, mile widziane z Pań strony dzielenie się materiałami z zakresu diagnozy potrzeb rodziców przedszkolaka – np.: kwestionariusze ankiet, wywiadów itp.

Informacji na temat sieci udziela: Agnieszka Beśka-Zasadowska te. 523222905 w.159; 785122701; 608667444

Spotkanie sieci dyrektorów przedszkoli

Serdecznie zapraszamy  dyrektorów przedszkoli, którzy zapisali się do sieci współpracy i samokształcenia, na spotkanie, które odbędzie się 21 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz  9.00 w sali 40 przy ulicy Sobieskiego 10. Przewidywany czas spotkania 1,5 – 2 h. Zgodnie z Państwa sugestiami, sieć będzie pracować nad poprawą efektywności współpracy z rodzicami.

Informacji udziela: Agnieszka Beśka-Zasadowska

tel. 523222905 w. 159; 785122701; 608677444

Zaproszenie

Zapraszamy członków Klubu  Twórczego Nauczyciela

na wieczór poetycki zatytułowany

Gałczyński współczesny

połączony z wykładem na temat poety

prof. dra hab. Piotra Śliwińskiego (UAM Poznań) .

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2016 r. o godzinie 15.30

w Galerii Wspólnej

ul. Batorego 1/3 w Bydgoszczy.

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach  nauczycieli  polonistów wchodzących w skład grupy i innych zainteresowanych tematem.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: malgorzata.acalska@moen.edu.pl.

Lekcje z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”.

Autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma pomóc młodzieży w zrozumieniu tematyki ubezpieczeń społecznych i uświadomić istotną rolę ubezpieczeń w ich dorosłym życiu.

Wiedza zdobyta podczas „Lekcji z ZUS” bardzo przyda się, gdy jako pracownicy lub właściciele firm zetkną się z zagadnieniami ubezpieczeń społecznych.

Dzięki „Lekcjom z ZUS” młodzi ludzie poznają podstawy obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki jego uczestników i rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym oraz zdobędą umiejętności użyteczne na rynku pracy np. jak zgłosić siebie do ZUS jako przedsiębiorcę, jak zgłosić zatrudnione osoby, jak rozliczyć składki za pomocą e-urzędu, czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Projekt obejmuje cztery lekcje. Wszystkie materiały dla nauczycieli i uczniów dostępne są stronie www.zus.pl/edukacja . Zapewniamy również pomoc merytoryczną.

Uczniów, którzy wezmą udział w programie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zachęcamy do udziału w „Lekcjach z ZUS”.

Szkoły, które  w roku szkolnym 2016/2017 chcą wziąć udział w projekcie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 września, w formie elektronicznej na adres: rzecz.bydgoszcz@zus.pl lub pocztą na adres: ZUS Oddział w Bydgoszczy ul. Świętej Trójcy 33 85-224 Bydgoszcz.

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

zaprasza

ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli

na

Debatę oświatową:

Awans zawodowy nauczycieli w perspektywie efektywnej zmiany

Celem debaty jest wymiana doświadczeń i opinii na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz przedstawienie perspektyw jego efektywnej zmiany.

Debata odbędzie się 30.05.2016r. w godz. 16.00-19.00 w auli Miejskiego Ośrodka Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jana III Sobieskiego 10, II piętro.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres mailowy:

sekretariat@moen.edu.pl

malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl

lub telefonicznie:  52-322-29-05, 603 210 937

W programie debaty:

!6.00-16.15 Wprowadzenie w tematykę debaty

16.15-17.00 Ścieżka awansu zawodowego w świetle prawa oświatowego

17.00-17.15 Przerwa

17.15-18.00 Co warto zachować, co zmienić, a z czego zrezygnować w awansie zawodowym nauczycieli? – dyskusja

18.00-18.45 Propozycje nowej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli

18.45-19.00 Podsumowanie i wnioski

Ważna informacja!

Informujemy, że na spotkanie połączone  z wymianą dobrych praktyk w obszarze: Jak pracować z uczniem z ADHD?12 maja 2016 roku w SP nr 66 wszystkie miejsca zostały zajęte. Zbieramy zapisy na listę rezerwową.

Zgłoszenia przyjmuje: Agnieszka Beśka-Zasadowska  TYLKO drogą  e-mailową: agnieszka.beska-zasadowska@moen.edu.pl

Zespół SPE zaprasza na kolejne spotkanie w obszarze pracy z uczniem o specjalnych potrzebach

Zapraszamy  nauczycieli na spotkanie połączone  z wymianą dobrych praktyk            w obszarze: Jak pracować z uczniem z ADHD? Spotkanie odbędzie się 12 maja 2016 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 66 przy ul. Berlinga 3.     Udział nauczycieli jest możliwy tylko po wcześniejszej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmuje: Agnieszka Beśka-Zasadowska                                                e-mail: agnieszka.beska-zasadowska@moen.edu.pl                                                lub pod nr. tel. 523222905 w. 159; 608667444; 785122701

W związku z udziałem doradców metodycznych w Debacie Oświatowej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 18 kwietnia następuje zmiana terminu konferencji „Rytm, taniec, muzyka”
z dnia 18 kwietnia na 19 kwietnia 2016r. godz. 17.00.

Przepraszamy za zmianę terminu

Organizatorzy

Limit miejsc na spotkanie 22 marca został wyczerpany…

Informuję, że  limit miejsc na spotkanie połączone z wymianą dobrych praktyk w SP 40 – „Potrzeby edukacyjne i rozwojowe dziecka z niepełnosprawnością wzroku” został wyczerpany. Zapisujemy tylko na listę rezerwową. Osoby oczekujące na miejsce będą powiadomione o rozwoju wypadków – do poniedziałku. Z uwagi na duże zainteresowanie bardzo proszę wszystkich zapisanych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu o informację, aby uniknąć  blokowania miejsc.  Informacji udziela: Agnieszka Beśka-Zasadowska

Zespół SPE ponownie zaprasza na szkolenie połączone z wymianą dobrych praktyk

Zapraszamy  nauczycieli na spotkanie połączone  z wymianą dobrych praktyk w obszarze: Potrzeby edukacyjne i rozwojowe dziecka z niepełnosprawnością wzroku. Spotkanie odbędzie się 22 marca 2016 roku o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Puszczykowej 11. Udział nauczycieli jest możliwy tylko po wcześniejszej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmuje: Agnieszka Beśka-Zasadowska

e-mail: agnieszka.beska-zasadowska@moen.edu.pl lub pod nr. tel. 523222905 w. 159; 608667444; 785122701

Poniżej, na zachętę, krótka fotorelacja z naszego ostatniego spotkania w ZS 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej