Szkolenie z awansu na stopień mianowanego

Zapraszamy na szkolenie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Szkolenie jest nieodpłatne. Spotkanie odbędzie się 4 października (wtorek) o godz. 16.00 sala 58 MOEN. Przewidziany czas trwania – 3 godz. dydaktyczne. Szkolenie poprowadzi dr Małgorzata Ostrowska. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przynależność do sieci współpracy dla młodych nauczycieli „A” lub „B”, lub zgłoszenie akcesu do jednej z tych sieci. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje (do piątku!):

Agnieszka Beśka-Zasadowska

tel. 523222905 w. 159; 608667444

agnieszka.beska-zasadowska@moen.edu.pl

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli.

Proponowane szkolenia finansowane są ze środków Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty, realizowane w ramach XVII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2016 r.

Temat szkolenia:
Tworzenie, ewaluacja, modyfikacja koncepcji pracy szkoły na podstawie diagnozy potrzeb, oczekiwań nauczycieli, rodziców, uczniów, środowiska lokalnego oraz wymagań określonych. 

Liczba godzin: 5

Terminy do wyboru:

 • 20.09.2016, w godz. 16.00 – 20.00 Toruń
 • 24.09.2016, w godz. 9.00 – 13.00 Bydgoszcz
 • 27.09.2016, w godz. 16.00 – 20.00 Toruń
 • 29.09.2016, w godz. 16.00 – 20.00 Toruń
 • 01.10.2016, w godz. 9.00 – 13.00 Bydgoszcz
 • 04.10.2016, w godz. 16.00 – 20.00 Toruń
 • 11.10.2016, w godz. 15.00 – 19.00  Włocławek

Temat szkolenia:
Współpraca nauczycieli w zakresie planowania, organizowania, ewaluacji oraz modyfikowania procesów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym działania nauczycieli pracujących w jednym oddziale klasowym.

Liczba godzin: 15

Terminy do wyboru:

 • 23 – 24.09.2016 r.  Toruń
 • 30.09. – 01.10.2016 r. Bydgoszcz
 • 07 – 08.10.2016 r. Włocławek
 • 28 – 29.10.2016 r. Toruń
 • 04 – 05.11.2016 r. Bydgoszcz

Zajęcia realizowane będą w piątki w godzinach 15.00 – 19.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 17.00.

Zapisz się online

Informacje dodatkowe: 
Szkolenia adresowane są do nauczycieli czynnych zawodowo, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych i liceach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 5 osób z jednej rady pedagogicznej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów do udziału w projekcie edukacyjnym ”Projekt z ZUS”.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i budowanie świadomości młodego pokolenia.

Skierowany jest on do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy. Młodzież powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek.

Gimnazjaliści muszą uczestniczyć w przynajmniej jednym projekcie edukacyjnym a ocena z niego jest uwzględniana na świadectwie. Dlatego proponujemy wykorzystanie metody projektu do przeprowadzenia dla uczniów szkół gimnazjalnych jednej lekcji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jest ona powiązana z programem wiedzy o społeczeństwie.

„Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłoszą.

Zapewniamy materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Powstały one przy współpracy z metodykiem nauczania. Mają one atrakcyjną formę dla uczniów. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen.

Wszystkie materiały są dostępne na stronie http://beta.zus.pl/edukacja/gimnazja/materialy  Zapewniamy również opiekę merytoryczną oraz szkolenia dla nauczycieli – opiekunów projektu.

Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie jest wykonanie materiału wyjaśniającego dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Temat może być przedstawiony w postaci krótkiego filmu, plakatu, komiksu lub prezentacji. Nad projektem uczniowie pracują w 3-5 osobowych zespołach. Najwyżej ocenione w konkursie szkolnym prace trafią do bydgoskiego Oddziału ZUS i zostaną zaprezentowane na stronie www.zus.pl/edukacja

Nauczycieli zainteresowanych realizacją „Projektu z ZUS” w roku szkolnym 2016/2017 prosimy o nadsyłanie zgłoszeń, w formie elektronicznej na adres: alina.szalkowska@zus.pl lub pocztą na adres: ZUS Oddział w Bydgoszczy, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz. W zgłoszeniu proszę podać:

 • nazwę szkoły,
 • liczbę uczniów biorących udział w projekcie,
 • termin realizacji projektu.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Alina Szałkowska telefonicznie pod numerem 52 3418124 lub elektronicznie pod adresem: alina.szalkowska@zus.pl oraz osobiście podczas spotkań w ZUS lub w szkole.

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie i zapraszamy do współpracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza do III edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” i do Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Ten autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma pomóc młodzieży w zrozumieniu tematyki ubezpieczeń społecznych i uświadomić im istotną rolę ubezpieczeń w dorosłym życiu.

Wiedza zdobyta podczas „Lekcji z ZUS” bardzo przyda się, gdy jako pracownicy lub właściciele firm zetkną się z zagadnieniami ubezpieczeń społecznych.

Dzięki „Lekcjom z ZUS” młodzi ludzie poznają podstawy obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki jego uczestników i rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym oraz zdobędą umiejętności użyteczne na rynku pracy np. jak zgłosić siebie do ZUS jako przedsiębiorcę, jak zgłosić zatrudnione osoby, jak rozliczyć składki za pomocą e-urzędu, czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Projekt obejmuje cztery lekcje. Wszystkie materiały dla nauczycieli i uczniów dostępne są stronie www.zus.pl/edukacja . Zapewniamy również pomoc merytoryczną.

Uczniów, którzy wezmą udział w programie zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, która od tego roku zastąpi dawny Konkurs Wiedzy. Olimpiada jest trzyetapowa. Etap I szkolny odbędzie się 29 listopada 2016, II etap wojewódzki 14 marca 2017 r., a finał – 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w „Lekcjach z ZUS” w roku szkolnym 2016/2017 prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 września, w formie elektronicznej na adres: alina.szalkowska@zus.pl lub pocztą na adres: ZUS Oddział w Bydgoszczy, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz.

Natomiast zgłoszenie udziału w olimpiadzie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych prosimy przesłać pocztą do 14 listopada na adres Komitetu Wojewódzkiego: ZUS Oddział w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, pokój 330, 87-100 Toruń.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Alina Szałkowska, telefonicznie pod numerami 52 3418124, 502412479 lub elektronicznie pod adresem: alina.szalkowska@zus.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie.

II spotkanie sieci dyrektorów przedszkoli

Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie sieci dyrektorów przedszkoligodz. 9.00,  22 sierpnia 2016 r. (poniedziałek), sala 40. Przypominam, że pracujemy nad poprawą efektywności współpracy z rodzicami. Zgodnie z formułą sieci, mile widziane z Pań strony dzielenie się materiałami z zakresu diagnozy potrzeb rodziców przedszkolaka – np.: kwestionariusze ankiet, wywiadów itp.

Informacji na temat sieci udziela: Agnieszka Beśka-Zasadowska te. 523222905 w.159; 785122701; 608667444

Spotkanie sieci dyrektorów przedszkoli

Serdecznie zapraszamy  dyrektorów przedszkoli, którzy zapisali się do sieci współpracy i samokształcenia, na spotkanie, które odbędzie się 21 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz  9.00 w sali 40 przy ulicy Sobieskiego 10. Przewidywany czas spotkania 1,5 – 2 h. Zgodnie z Państwa sugestiami, sieć będzie pracować nad poprawą efektywności współpracy z rodzicami.

Informacji udziela: Agnieszka Beśka-Zasadowska

tel. 523222905 w. 159; 785122701; 608677444

Zaproszenie

Zapraszamy członków Klubu  Twórczego Nauczyciela

na wieczór poetycki zatytułowany

Gałczyński współczesny

połączony z wykładem na temat poety

prof. dra hab. Piotra Śliwińskiego (UAM Poznań) .

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2016 r. o godzinie 15.30

w Galerii Wspólnej

ul. Batorego 1/3 w Bydgoszczy.

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach  nauczycieli  polonistów wchodzących w skład grupy i innych zainteresowanych tematem.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: malgorzata.acalska@moen.edu.pl.

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

zaprasza

ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli

na

Debatę oświatową:

Awans zawodowy nauczycieli w perspektywie efektywnej zmiany

Celem debaty jest wymiana doświadczeń i opinii na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz przedstawienie perspektyw jego efektywnej zmiany.

Debata odbędzie się 30.05.2016r. w godz. 16.00-19.00 w auli Miejskiego Ośrodka Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jana III Sobieskiego 10, II piętro.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres mailowy:

sekretariat@moen.edu.pl

malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl

lub telefonicznie:  52-322-29-05, 603 210 937

W programie debaty:

!6.00-16.15 Wprowadzenie w tematykę debaty

16.15-17.00 Ścieżka awansu zawodowego w świetle prawa oświatowego

17.00-17.15 Przerwa

17.15-18.00 Co warto zachować, co zmienić, a z czego zrezygnować w awansie zawodowym nauczycieli? – dyskusja

18.00-18.45 Propozycje nowej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli

18.45-19.00 Podsumowanie i wnioski

Ważna informacja!

Informujemy, że na spotkanie połączone  z wymianą dobrych praktyk w obszarze: Jak pracować z uczniem z ADHD?12 maja 2016 roku w SP nr 66 wszystkie miejsca zostały zajęte. Zbieramy zapisy na listę rezerwową.

Zgłoszenia przyjmuje: Agnieszka Beśka-Zasadowska  TYLKO drogą  e-mailową: agnieszka.beska-zasadowska@moen.edu.pl