ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017

Spotkanie odbędzie się
24 kwietnia 2017 (poniedziałek) o godz. 17.00

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, aula.

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 23 kwietnia 2017  na adres:  gabriela.kurek@moen.edu.pl
lub sms (podstawa, nazwisko n-la, szkoła) na   t. 695 411 933
(wysłany sms równoznaczny z wpisaniem na listę uczestników, nie będzie wysyłanych potwierdzeń)

Organizatorzy

Gabriela Kurek
Wiesława Kuchenbecker

 

Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów kształcenia zainteresowanych tematem na bezpłatne warsztaty i prezentację portalu 

Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne
w praktyce
szkolnej?

 

Termin:  22 maja 2017r. godz. 15.30

Miejsce:  MOEN, ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz

 

PROGRAM SPOTKANIA:

 

Część. 1 (30 min)   

Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna

Prezentacja portalu z omówieniem jego zawartości i wskazówkami, jak z niego korzystać.

 

Część 2  (2h 30 min)   

Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce

szkolnej?

W jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych? Przyjrzymy się narzędziom umieszczonym na portalu „Teatroteka Szkolna” w praktycznym działaniu teatralnym, szukając najlepszych dla siebie metod pracy z uczniami.

 

Warsztaty oraz prezentację poprowadzą pedagodzy teatru pracujący i współpracujący                        z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

 

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy na e-mail: gabriela.kurek@moen.edu.pl                                                                                    lub sms (teatr, nazwisko n-la, szkoła, klasa) na   t. 695 411 933 (wysłany sms równoznaczny z wpisaniem na listę uczestników, nie będzie wysyłanych potwierdzeń)
do dnia  15.05.2017r.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                     szczegóły

„Konferencja naukowo-dydaktyczna CDN – od diagnozy do aktywności” jest częścią cyklu zaproponowanego nauczycielom w ramach wsparcia przez nauczycieli konsultantów i metodyków naszego ośrodka. Wczoraj, 10 kwietnia 2017 roku, w auli przy Sobieskiego 10 grupa ok. 130 nauczycieli wysłuchała prelekcji: prof. Marii Deptuły oraz dr Wioletty Junik, które były podsumowaniem projektu badawczego przeprowadzonego w bydgoskich szkołach. Po półtoragodzinnym wykładzie i wymianie doświadczeń podczas przerwy kawowej nauczyciele udali się na warsztaty. W 11 salach MOEN, PPP1 oraz Gimnazjum 25 w tym samym czasie zrealizowaliśmy szkolenia, których tematem przewodnim była motywacja. Nauczyciele doskonalili kompetencje w zakresie motywowania uczniów do nauki oraz zachowań pożądanych.

DSC_1906DSC_1905DSC_1904DSC_1903

 

3 kwietnia 2017 roku dyrektorzy wraz z nauczycielami szkół podstawowych wzięli udział w seminarium naukowo-metodycznym. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy naszego ośrodka. Spotkanie w Bibliotece UKW było podsumowaniem realizacji projektu badawczego pn. „Diagnoza warunków rozwoju psychospołecznego tworzonych uczniom w bydgoskich szkołach podstawowych”. Wysłuchaliśmy prelekcji prof. Marii Deptuły, dr Wioletty Junik oraz Dyrektor WEiS – pani  Elżbiety Wiewióry. Seminarium było idealną okazją do wymiany doświadczeń oraz autorefleksji nad pracą nauczyciela w szkole podstawowej.

4583

„Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”.

szczegóły

MIEJSKI OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI

zaprasza

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
do udziału w konferencji

Metody zabawowe kształtujące kompetencje dzieci
w wieku wczesnoszkolnym

 

 

Konferencja odbędzie się  28 marca 2017  godz. 17.00

Tematyka konferencji:

1. Zabawa jako sposób na:
- bycie w relacji z uczniem,
- opanowanie podstawowych umiejętności szkolnych.
Gabriela Kurek, Wiesława Kuchenbecker

 

2.Część warsztatowa:  „Bawimy się razem z dziećmi”

- organizacja zajęć wychowania fizycznego z zastosowaniem metod uwzględniających
indywidualizację nauczania,

- kształtowanie poczucia własnych możliwości i wartości poprzez przeżywanie radości,

- rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez zabawy.

Małgorzata Ostrowska
  (wskazane obuwie sportowe na część warsztatową)

 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne (od godz. 17.00 do około 18.30)

Miejsce szkolenia: MOEN,  Bydgoszcz,  ul. Sobieskiego 10,  aula


Konferencja jest bezpłatna

 

Zgłoszenia do 27 marca 2017
malgorzata.ostrowska@moen.edu.pl  lub sms (zabawa, nazwisko n-la, szkoła) na numer
telefonu 603 210 937
gabriela.kurek@moen.edu.pl lub sms (zabawa, nazwisko n-la, szkoła) na numer
telefonu 695 411 933
(wysłany sms równoznaczny z wpisaniem na listę uczestników, nie będzie wysyłanych
potwierdzeń)

Zapraszamy:
Organizatorzy

TERAPIA POPRZEZ SZTUKĘ – warsztaty

20 marca 2017 r. w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyły się warsztaty plastyczne i muzyczne. Były one kontynuacją odbytej w dniu 29 listopada 2016 r. Konferencji Oświatowej pn. Terapia poprzez sztukę.

Warsztaty, tak jak i Konferencja, odbywały się w ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020.

Tematyka konferencji okazała się bardzo trafiona. W efekcie na warsztaty zgłosiło się 95 uczestników. Odpowiedziała liczna grupa nauczycieli z Bydgoszczy, Torunia, powiatu bydgoskiego, a także z województwa kujawsko – pomorskiego.

Warsztaty prowadziły:

- mgr Krystyna Karpińska, nauczyciel konsultant Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, która poprowadziła warsztaty kontynuujące wykład na temat „Terapeutyczne i poznawcze działanie plastyki na rozwój dziecka”,

- dr Ewelina Boesche – Kopczyńska, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, która wraz z mgr Honoratą Glazą – Gluglowską zaangażowały do aktywności muzycznej podczas warsztatów kontynuujących temat „Wpływ audycji muzycznych na rozwój osobowości dziecka”.

Warto podkreślić, że o roli podjętego tematu terapii poprzez sztukę świadczą opinie wypowiadane w trakcie zajęć oraz po ich zakończeniu.

Terapia poprzez sztukę odnosi się do twórczych poszukiwań i rozważań odbywających się na pograniczu sztuk obrazu, ruchu
i dźwięku. Doświadczaliśmy w jaki sposób plastyka i muzyka dają niezliczone możliwości twórczej kreacji. Zarówno dzieła plastyczne, jak i muzyczne posiadają wielką siłę komunikacyjną. Środki wyrazu artystycznego, którymi się one posługują, mogą stanowić inspirację do kreowania i rozwoju dziecka. Muzyka i plastyka wpływają na sferę uczuć człowieka, jego wrażliwość
i wyobraźnię. Plastyka i muzyka mogą stanowić zewnętrzny impuls pobudzający procesy kreatywne w postaci najróżniejszych improwizacji.

 

Podczas warsztatów uczestnicy mogli zaobserwować i doświadczyć, że w wyniku procesu twórczego u osoby tworzącej:

  1. zostają uwolnione i odreagowane nagromadzone emocje,
  2. zmniejsza się poziom napięcia,
  3. zostaje uaktywniona sfera komunikacji niewerbalnej,
  4. wzmacnia się poczucie sprawstwa i bezpieczeństwa,
  5. zwiększa się poziom samowiedzy i akceptacji siebie,
  6. wzmaga się świadomość motywów własnych działań i zachowań,
  7. uaktywnia się ekspresja samego siebie i spontaniczność.

 

Poniżej przedstawiam wybrane zdjęcia z warsztatów, które dla uczestników przygotował i zorganizował:

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

 

DSCF4034 DSCF4040 DSCF4044 DSCF4047 DSCF4052 DSCF4055 DSCF4059 DSCF4061 DSCF4065 DSCF4082 DSCF4084 DSCF4092 DSCF4093 DSCF4097 DSCF4099 DSCF4115 DSCF4122

 

Zapraszam nauczycieli klas 1-3
16 marca 2017 godz. 16.00

na szkolenie

„Etyka nie tylko dla smyka”

Cele szkolenia:
- zapoznanie z metodyką pracy w zakresie  realizacji zagadnień etycznych w edukacji wczesnoszkolnej,

- prezentacja publikacji „ Etyka nie tylko dla smyka. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji)” – każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu bezpłatnie otrzymuje poradnik do pracy z uczniami,

Realizacja wybranych scenariuszy (obejmują edukację: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, muzyczną,..) umożliwia spełnianie wymagań określonych w:

„Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017”
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne (od godz. 16.00 do około 18.30)

Miejsce szkolenie: MOEN, Bydgoszcz, ul. Sobieskiego 10, aula

Szkolenie jest bezpłatne

 

 

Zapraszam

Gabriela Kurek

doradca metodyczny MOEN Bydgoszcz

Zgłoszenia do 15 marca 2017  na adres:  gabriela.kurek@moen.edu.pl
lub sms (etyka, nazwisko n-la, szkoła) na   t. 695 411 933
(wysłany sms równoznaczny z wpisaniem na listę uczestników, nie będzie wysyłanych potwierdzeń)